Aktuelt

Ukategorisert

Halv million til redningsskøyte

Kulturminnefondet har gitt RS 56 Olav Ringdal Jr. tilsagn om 500.000 kroner til istandsetting av skroget. Skøyta ligger på Bru og brukes til fisking og guiding

RS 56 Olav Ringdal Jr. ble bygd i Risør ved Kittilsens trebåtbygger og levert Redningsselskapet i 1952, som det siste trefartøyet som ble bygd som redningsskøyte. Foto: Fra søknad

RS 56 Olav Ringdal Jr. har i tjeneste for Redningsselskapet frem til 1983 berget 44 menneskeliv, berget 15 fartøyer fra forlis, assistert 592 fartøyer, utført 80 dykkeroppdrag, gjennomført 20 søk og utført 52 syketransporter, forteller eier Kjell-Morten Ronæs.  

Skroget begynner å tæres av alder, og det er viktig å sette det i stand for at ikke skadeomfanget øker. I dag er fartøyet registrert for 12 gjester, og bruken bidrar også til finansieringen av driften.  

– Kulturminnefondet ser positivt på at fartøyet benyttes i næringssammenheng og kommer flere til gode, sier styremedlem Elisabeth Sjo Jespersen i Kulturminnefondet. Hun fremhever at Kulturminnefondet også gir støtte til fartøyvern.

– Det er viktig å verne om vår kystkultur både på land og på sjøen, sier hun.

Kulturminnefondets direktør Simen Bjørgen besøkte RS 56 Olav Ringdal Jr. mandag 2. mars, med en offisiell overrekkelse av tilsagnsbrevet på 500.000 kroner. Ronæs beskrev tildelingen som en gledens dag, og han ser ikke bort fra at det kan komme flere søknader til Kulturminnefondet: 

– Jeg opplevde at søknadsprosessen var enkel, med god veiledning og forklaring underveis.

Oppkalt etter motstandsmann

RS 56 Olav Ringdal Jr. ble bygd i Risør ved Kittilsens trebåtbygger og levert Redningsselskapet i 1952, som det siste trefartøyet som ble bygd som redningsskøyte. Skøyta ble donert til Redningsselskapet av skipsreder Olav Ringdal som også ønsket at den skulle navngis etter hans eneste barn og sønn, motstandsmannen og skipsrederarvingen Olav Ringdal jr. som ble skutt og drept av tyskerne i Oslo 4. april 1945. Portrettet av Olav Ringdal Jr. henger i båten, og Ronæs forteller at han ønsker å beholde navnet på båten også fremover. 

– Navnet og historikken knyttet til er en viktig del av historien, og jeg ønsker at skøyta skal fortsette å være en formidler av historie og kystkultur, sier han.

Eier Kjell-Morten Ronæs, kamerat og medhjelper Kim Kloster og direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet under tildelingen på dekk mandag.

Søk til ditt kulturminne

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie, med mål om at kulturminnet vernes gjennom bruk. 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her!