Ukategorisert

Haltbrekken vil jobbe for mer kulturminnevern

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken lover å jobbe for økte bevilgninger til kulturminnevern og Kulturminnefondet etter Røros-besøket. 

Christian Elgaaen, varaordfører i Røros kommune og lokallagsleder i Røros SV, Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og medlem i Energi- og miljøkomiteen og Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet, utenfor Kulturminnefondets lokaler i Bergmannsgata på Røros. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

 

Haltbrekken skriver hilsen i gjesteboka.

Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant for SV og medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og Christian Elgaaen, varaordfører i Røros kommune og lokallagsleder i Røros SV, gjestet Kulturminnefondet torsdag.
– Hva mener du vi kan gjøre for å ta vare på enda flere kulturminner?
– Det handler om penger. Kulturminnefondet kunne ha tredoblet støttebeløpet ut fra alle søknadene som kommer inn. SV og Senterpartiet foreslo i fjor høst en plan med en kraftig opptrapping av Kulturminnefondet, og det kommer vi til å jobbe videre med. Det kommer også en stortingsmelding om kulturminner før påske. Men det er klart, skal man få gjort mer, trengs det mer penger, sier Haltbrekken.
– Vil du komme med noen lovnader? 
– Jeg skal i alle fall love på egne og partiets vegne, at vi vil jobbe for økte bevilgninger til kulturminnevern og Kulturminnefondet, sa stortingspolitikeren.
Uttalelsen falt i god jord hos Kulturminnefondets direktør.
– At staten er inne med midler som et incentiv for eierne til å gå i gang, er ofte avgjørende for om eieren starter med prosjektet sitt, eller om kulturminnet raser sammen. Vi har i dag midler til å dekke cirka en tredel av etterspørselen, og det er enkelt for oss å håndtere og fordele mer midler, om midlene kommer. Så det var jeg glad for å høre!

Viktig for Røros

Haltbrekken og Elgaaen fikk en innføring i Kulturminnefondets samfunnsnytte, basert på Menon Economics’ samfunnsøkoniske analyse.
– For meg som stortingspolitiker er det veldig lærerikt å være her og bli kjent med Kulturminnefondet. Alle har jo et forhold til kulturminner. Selv kommer jeg fra miljøbevegelsen. Norsk miljøbevegelse skiller seg ut fra den europeiske ved at man snakker om mennesket i naturen, og det å ta vare på menneskets tradisjoner knyttet til bruk av naturen. Det er et særegent kjennetegn ved norsk miljøbevegelse, og dermed blir også kulturminner en del av det vi ønsker å ta vare på, forteller Haltbrekken, som er medlem av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget.
For Elgaaen var det også spesielt å ta med Haltbrekken på besøk til en statlig bedrift som er lagt til Røros.
– Kulturminnefondet er en sentral institusjon på Røros og en viktig arbeidsplass som tiltrekker seg kompetanse. Det er en suksesshistorie at Kulturminnefondet etablerte seg på Røros, og at det er en del av kulturminne- og kulturmiljøet i Røros, noe vi er opptatt av både fra SV og kommunens side, sier han.

Mange by-prosjekter

For Bjørgen var det betydningsfullt å kunne formidle resultatet av Kulturminnefondets arbeid og hva virkemidlene bidrar til å skape av konkrete resultater.
– Vi har presentert eksempler på prosjekter som har fått støtte over hele landet, og lagt vekt på at for hver krone som Kulturminnefondet gir til et prosjekt, utløses 3,5 kroner i total innsats på det kulturminnet. Det er med andre ord god samfunnsøkonomi i å ta vare på historien, sier han.
Et av eksemplene som ble trukket frem er Frogner kino i Oslo, hovedstadens første kommunale kino som nå er tilbakeført til slik den var under åpningen i 1926.
– Det som overrasket meg i dag, var at dere har såpass mange prosjekter i byene også. At det ikke bare er på landsbygda man har jobbet for å ta vare på kulturminner, sier Haltbrekken.
– Vi håper mange ser at det er en mulighet å søke Kulturminnefondet, avslutter Bjørgen.

Elgaaen og Haltbrekken med ansatte i Kulturminnefondet. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet