Aktuelt

Ukategorisert

Edmundgaard i Kåfjord

Naustmiljøet Edmundgaard forteller om fiskerbondens liv og virke ved Lyngenfjorden. 

av Einar Engen

Kulturminner og kulturmiljøer bidrar til å fortelle om tidligere tiders levde liv, og de er gode arenaer for å fortelle historier og å oppleve natur og bygninger i sitt rette element. Dette var noe Janet Kjønnerød og Svein-Erik Andersen var opptatt av da de søkte Kulturminnefondet om støtte til å sette i stand naustmiljøet ved Lyngenfjorden.

Edmundgaard ligger i Kåfjord kommune i Troms og Finnmark fylke. Gården består av et bolighus og et fjøs. I tillegg til dette ligger et lite naustanlegg like ved gården. Naustet, bygd i 1941, er en del av et helhetlig kulturmiljø som også består av ei båtstø og et gangspill for å trekke båtene opp, samt en fiskehjell.

Var det noe vi lurte på, tok vi bare kontakt med Kulturminnefondet.

Anlegget viser hvordan fiskerbondens bygninger og installasjoner var tidligere i ei tid da fisket var en viktig del av bondens næringsgrunnlag. Slike kulturmiljøer er viktige å ta vare på, samtidig som de er til glede for allmennheten. Gården og naustet ligger med utsikt mot Lyngsalpene og det er lett tilgjengelig for folk som ferdes forbi.

Naustet er et av få bygg som ikke ble brent under andre verdenskrig og det har derfor en særlig stor verdi.

Naust Edmundgard

Naust før istandsetting

I dag brukes det til oppbevaring av nordlandsbåter og fiskeredskaper. Støa med gangspillet var viktig for å trekke båtene opp og fiskehjellen forsterker opplevelsen av miljøet. Og det var nettopp helheten med gårdsbruket og beliggenheten som var viktige faktorer for Janet og Svein-Erik. De ønsket å bruke anlegget i forbindelse med kulturformidling og utendørsaktiviteter for sin virksomhet «Edmundgaard Mikrokafe og Idemakeri».

Selve arbeidet tok et års tid med mye dugnadsinnsats og god hjelp fra innleide håndverkere. Kulturminnefondet vurderer dette prosjektet som meget godt utført – særlig ved at naustet med de tilhørende elementene nå er satt i stand til glede både for eier og besøkende. Janet og Svein-Erik har på en forbilledlig måte klart å formidle kystkulturens kulturminner ved at dette har blitt bevart.

I samtale med Janet nylig sa hun ikke var klar over muligheten om å søke støtte fra Kulturminnefondet, men etter besøk på gården fikk hun gode råd og sendte inn søknad. Selv sier hun: «Uten inspirasjon og støtte fra Kulturminnefondet, hadde vi nok ikke turt å satse på vern gjennom bruk. Vi fryktet først at søkeprosessen skulle være komplisert og omfattende.  Denne frykten viste seg å være ubegrunnet.

Videre sa hun at de fikk god hjelp og oppfølging underveis i prosjektet:

Etter at del- og sluttrapporten var levert, fikk vi raskt oppgjør.

Og i sluttrapporten til Kulturminnefondet stod det:

Ferdig restaurert naust, gangspill og stø! Takk til Kulturminnefondet for godt bidrag!

Foto: Janet Kjønnerød og Svein-Erik Andersen

Ønsker du besøk fra oss under korona-pandemien, kan vi tilby digital befaring. 

Har du fått støtte fra Kulturminnefondet til ditt prosjekt, kan du også få tilsendt et banner. Bare ta kontakt med oss.