Ukategorisert

750.000 til tårnet på Klosterstranda

Klosterstranda borettslag i Skien får 750.000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet til å sette i stand tårnbygget. Hundre år etter at borettslaget ble bygd, skinner bygningen nå i ny glød.  

Prosjektleder Per Furuheim i Skien Boligbyggerlag, direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet og leder Liv Margaretha Holtskog i Klosterstranda borettslag, under overrekkelsen av tildelingsbrevet med 750.000 kroner til istandsetting av taket på tårnet i bakgrunnen. Alle foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Det siste tiåret har Klosterstranda fått tilsagn om totalt 3,33 millioner kroner fra Kulturminnefondet i arbeidet med å sette i stand bygningsmassen på eiendommen. Nå er det kun taket på tårnbygningen som gjenstår for at borettslaget er ferdig istandsatt. 

– Kulturminnet er særegent og viktig å bevare. Det er prisverdig at kulturminnet brukes og settes i stand, slik at historien bevares inn i fremtiden, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, som besøker Skien og Klosterstranda onsdag.  

Støttet seks ganger

Klosterstranda borettslag ble oppført som boliger for arbeidere på Union Papirfabrikk i 1919-1920. I borettslaget er det i dag 28 leiligheter, hvorav fem ligger i “tårnet”, som tidligere inneholdt fellesbad for beboere i bygningskomplekset. Borettslaget har søkt Kulturminnefondet om støtte sju ganger siden 2011, hvorav seks har blitt gitt tilsagn om støtte.

– Bygningene er blitt rehabilitert med støtte for å komme tilbake til det gamle uttrykket. Taket på tårnet er det som nå gjenstår, og det er utett og ikke i henhold til hvordan det ble bygd i 1920. Nå har vi søkt støtte omå få rehabilitert hele taket på tårnet.

Sing-Sing

Borettslaget har en rik og interessant historie. Styreleder i borettslaget, Liv Margaretha Holtskog, forteller at tilnavnet Sing-Sing kommer fra et beryktet fengsel i USA, og i Skien ble det brukt som skjellsord i forbindelse med misnøye blant arbeidere.

– Sing-Sing ble kanskje ansett som et sted for rampen, men vi synes det er nydelig og vil tilbake til det navnet på borettslaget, sier hun.

Les mer i Telemarksavisa.

Liv Margaretha Holtskog, styreleder i borettslaget.

Vil ivareta kulturarv

Onsdag besøkte direktør Bjørgen og assisterende direktør Pia Wigtil Klosterstranda med et tildelingsbrev på 750.000 kroner.

– Styret i Kulturminnefondet vil gi et tilbud om finansiering, som et tilskudd til taket på tårnet. Pengene kan gå til rigg, stillas, kran, tømrer-, murer- og blikkenslagerarbeid, sier Bjørgen.

Brevet er signert av Kulturminnefondets styreleder Tine Sundtoft.

– Dette er vi så glade og takknemlige for, at vi får dette til en kulturarv som vi ønsker å ta vare på så godt vi kan, sier Holtskog i borettslaget.

Søk til ditt kulturminne

Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie, med mål om at kulturminnet vernes gjennom bruk. 

Har du et kulturminne du trenger støtte til? Se Kulturminnefondets tips til deg som skal søke. 

Se flere gode prosjekter Kulturminnefondet har støttet her! 

Detalj fra trappeløpet inne i tårnbygningen.