Ukategorisert

Taksteiner kan falle ned – Kulturminnefondet vil bidra

Boligen i Villaveien 2 har en høy historisk verdi og ligger innenfor verdensarvområdet for Rjukan- Notodden som er et viktig nasjonalt kulturmiljø. Taket fremstår i dårlig forfatning og flere av taksteinene er løse og kan falle ned. Dette vil eier Pål Granum ordne, og styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd til arbeidet med 430 000 kroner. 

Opprinnelig var villaen en 2-mannsbolig som huset ingeniører og ansatte i Norsk Hydro fra starten. Villaen er nærmeste nabo til Rjukan Admini i Sølvvoldveien 3, som ble bygget i 1908 av SamEyde 

Kulturminnefondet anser tiltaket som viktig for bybildet og verdensarven, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Huser kontorer

Villaen huser kontorer for flere firmaer. En annen del av bygningen er fast bopel. 

  

En restaurering av villaen vil bidra til å opprettholde den aktive bruken og de historiske verdiene blir sikret på en god måte, sier Tine Sundtoft.  

Dette skal pengene gå til  

Tilskudd gis til riving av eksisterende tak, ny takpapp, nye sløyfer og lekter, ny takstein, nye takrenner og nedløp, ny gradrenne, nytt sokkelbeslag på piper, nye luftehatter og nye snøfangere.