Ukategorisert

Villa Lofoten og fiskebøndenes historie

Villa Lofoten tar vare på kulturminner som brukes til kulturbasert næring og økoturisme. Nå skal låven fra 1947 settes i stand med et stort tilskudd fra Kulturminnefondet.

Til arbeidet med låven får Villa Lofoten hele 900.000 kroner i tilsagn om tilskudd fra Kulturminnefondet. Slik skal de få sikret og satt bygningen i stand sånn at den kan brukes i verdiskaping.

Villa Lofoten setter i stand flere bygninger som bruke si kulturbasert næring. Foto: Villa Lofoten

Villa Lofoten setter i stand flere bygninger som brukes i kulturbasert næring.
Foto: Villa Lofoten

I tillegg til det store arbeidet de skal i gang med på låven, skal Villa Lofoten også ferdigstille kaianlegget som vil bli et attraktivt oppholdssted for gjester og forbipasserende. Til dette gir Kulturminnefondet 25.000 kroner i tilskudd.

Se bildespill av arbeidet med kaianlegget i video nederst i saken.

Flere tilskudd

Siden 2015 har Villa Lofoten satt i stand flere bygninger med økonomisk støtte fra Kulturminnefondet. Med en total kostnadsramme på 6,7 millioner har eier mottatt 710.000 kroner i tilskudd fra Kulturminnefondet, til en rorbu, et salteri og trandamperi. Byggene brukes til overnatting, kunstproduksjon og geoturisme.

Eier Aaslaug Vaa forteller at konseptet for istandsettingen av låven er et resultat av et viktig samspill mellom arkitekten, hovedsnekker, ingeniør og Kulturminnefondet. Om Villa Lofoten sier hun følgende:

Villa Lofoten tar vare på fiskebøndenes fortellinger gjennom bevaring og ny bruk av deres livsnødvendige bygninger.

Vårt mål er å skape kontinuitet, og vi bestreber en aktivitet som i likhet med deres er preget av nøysomhet, arbeidsomhet og bærekraft. De snakket fortrinnsvis gjennom et vi fremfor et jeg, basert på en forståelseshorisont vi ønsker å videreføre, avslutter hun om deres visjon.

Aaslaug Vaa. Foto: Bodil Røvik-Larsen
Aaslaug Vaa. Foto: Bodil Røvik-Larsen

 Arbeidet som Villa Lofoten gjør er et godt eksempel på transformasjon og ny bruk, som resulterer i verdiskaping, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Spennende planer

Låven, som ligger på et gårdstun ved det bevaringsverdige fiskeværsmiljøet Kleivan, skal etter å ha blitt satt i stand skal inneholde følgende funksjoner: kjøkken, lydstudio, møterom, bibliotek og trapperom.

Foto: Villa Lofoten

Foto: Villa Lofoten

I Kulturminnefondets vurdering ble det vektlagt at prosjektet vil bidra positivt til verdiskapingsarbeidet som allerede er i gang knyttet til kulturminnene på Kleivan, og at låven fortsatt kan spille en aktiv rolle i kulturmiljøet.

Se film fra arbeidet Villa Lofoten har gjort:

Se flere eksempler på arbeid som er støttet av Kulturminnefondet her!