Aktuelt

Ukategorisert

Vi søker rådgiver kommunikasjon

Kulturminnefondet. Aktuelt. Foto: Tom Gustavsen

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har et eget styre og er lokalisert midt i verdensarven Røros bergstad.

Om stillingen

Vi søker en dyktig og engasjert medarbeider med arbeidsområde innenfor digital historiefortelling og ekstern kommunikasjon. Du har forståelse for strategisk og operativ bruk av ulike kanaler, og bidrar til at våre resultater synliggjøres over hele landet for et bredt publikum.

Arbeidsoppgaver

  • Produsere og bearbeide tekst- og bildeinnhold til nettside og sosiale kanaler
  • Planlegge og gjennomføre informasjons- og kommunikasjonskampanjer og arrangementer
  • Utsendelse av regelmessige nyhetsbrev
  • Skrive pressemeldinger
  • Produksjon av film/video

Les mer om stillingen og legg inn din søknad på Jobbnorge.no

Søknadsfrist

13. februar 2022