Aktuelt

Ukategorisert

Vi søker assisterende direktør

Foto: Tom Gustavsen

Foto: Tom Gustavsen

Kulturminnefondet søker en initiativrik, løsningsorientert og engasjert medarbeider.

Verdier
Vår nye medarbeider må kunne identifisere seg med Kulturminnefondets verdier

 • Inkludering
 • Engasjement
 • Samarbeid
 • Troverdighet 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for og daglig ledelse av administrasjonsavdelingen
 • Saksbehandling, analyser og utredninger av samfunnsmessig, økonomisk og driftsmessig art
 • Utviklingsarbeid
 • Daglig oppfølging av Kulturminnefondets løpende arbeid med å fornye, forenkle og forbedre virksomheten.
 • Delta i direktørens ledergruppe
 • Planlegging og rapportering
 • Stedfortrederfunksjon for direktøren

Kvalifikasjoner

 • Utdanning og/eller erfaring innen administrasjon og offentlig forvaltning
 • Relevant ledererfaring

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Lederegenskaper
 • Interesse for fagfeltet
 • Systemforståelse og erfaring i bruk av moderne IT-verktøy

Vi ser etter en kreativ og inspirerende medarbeider med relevant utdanning, handlekraft og god rolleforståelse som bidrar positivt i vårt gode arbeidsmiljø. Da Kulturminnefondet er en landsdekkende tilskuddsordning med det påregnes reisevirksomhet.

 

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer fra første arbeidsdag
 • Personlig utvikling, mulighet til å påvirke Kulturminnefondets utvikling
 • Tilrettelagte arbeidsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Kulturminnefondet er medlem av bedriftshelsetjenesten i Fjellregionen
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger
 • Lokal treningsavtale med muligheter for å trene i arbeidstiden
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en. Vi vil tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknad med attester og vitnemål sendes innen 01.07.19 til: post@kulturminnefondet.no

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Nærmere opplysninger om stillingen gis av Simen Bjørgen, tlf. 900 32 750