Ukategorisert

Vi søker administrativ medarbeider – Traineeprogrammet i staten

Kulturminnefondet. Aktuelt. Foto: Tom GustavsenKulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har et eget styre og er lokalisert på Røros med 19 engasjerte medarbeidere i administrasjonen.

Traineeprogrammet i staten – administrativ medarbeider

Vi har ledig hel stilling som administrativ medarbeider i engasjement med varighet på to år, med mulighet for fast ansettelse. Stillingen er en del av traineeprogrammet i staten og er forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, og høyere utdanning. Les mer og søk på stillingen på Jobbnorge.no

Søknadsfrist er 1. november 2020