Ukategorisert

Verkstedhallen fikk en million kulturminnekroner og skal gi Carl Berner et skikkelig løft

Verkstedhallen på Carl Berner i Oslo har fått en million kroner fra kulturminnefondet til å settes i stand. Bygningen ble oppført i 1918 og er den eneste bygningen i området som vitner om industrihistorien. Med tilskuddet fra kulturminnefondet vil Verkstedhallen få en ny bruk og bli åpnet opp for allmennheten. 

Den 8.juni kom assisterende direktør for Kulturminnefondet Pia Wigtil og styremedlem Kjetil Reinskou med den gode nyheten om støtte til prosjektet.

Verkstedhallen forteller en viktig del av Oslos industrihistorie fra 1900-tallet. Industriarkitekturen i Oslo på den tida bar preg av funksjonalisme og modernisme, og hadde enkle former og rene linjer.  

Videre er bygningen bygget i teglstein og jern. Det har store vinduer og åpne planløsninger, som oppfylte datidens behov i industriproduksjonen.

Fra verktøyfabrikk til butikksenter – og snart et åpen storstue for alle

Progress Verktøimaskinfabrik A/S var en bedrift etablert som et interessentskap i 1903. De hadde først lokaler i Bentse Brug, men flyttet i 1907 inn i en ny fabrikk i Trondheimsveien 113 ovenfor Carl Berners plass. Her laget man verktøy, bormaskiner, slipemaskiner m.m. med eget jernstøperi. 1918/19 ble fabrikken, etter oppkjøp av nabotomter, kraftig utvidet med en stor monteringshall.

I 1950-årene spesialiserte Progress seg på produksjon av tannhjul, og navnet ble i 1962 endret til Progress Tannhjul- og Maskinfabrikk. I 1985 ble bedriften omorganisert til et mindre handelsfirma. Produksjonsvirksomheten ble utskilt i firmaet Progress Maskinering AS, mens Progress Ingeniørfirma AS fortsatte som en agenturforhandler med hovedvekt på fremdriftsutstyr for båter og mindre skip.

Etter at produksjonsvirksomheten ved Carl Berners plass var nedlagt, ble bygningene innredet til forretninger og kalt «Carl Berner senter». Her var blant annet Meny, Jysk, Elkjøp og «Carl Berner Kjellern». I 2020 var området under utbygging med boligblokker rundt et torg, kalt «Carl Berner Torg», med i alt 111 leiligheter.

Verkstedhallen på 1900-tallet. Bilde fra Olsobyleksikon

Skal bli til et åpent bydelshus for alle

Verkstedhallen skal etter planen forvandles fra et lukket lager/verksted til et åpent «bydelshus» for innbyggerne i Oslo.  

Vi ønsker å skape et samlingsted for folk i området, men som også tiltrekker seg folk fra hele byen. Lokalet skal romme ulike tilbud, deriblant kafé, matservering og aktivitetstilbud gjennom et scenerom for kulturelle arrangementer, sier, Emil Neumann Tingulstad. 

Bidrar til økt attraktivitet i området 

Det har de siste årene blitt gjennomført mange flotte boligprosjekter på Carl Berner og ønsket er at Verkstedhallen skal være med å løfte området videre.  

 Tilskuddet fra Kulturminnefondet vil bidra til at bygget også kan være med på å øke tilbudet og attraktiviteten til området, sa Kjetil Reinskou under tildelingen. 

Forteller en viktig historie om industritida 

Verkstedhallen er en identitetsmarkør og vitner om tidligere tiders næringsliv og levekår. Den er en viktig kilde til samfunnsutviklinga og er en lokal identitetsmarkør. 

Det er positivt at verkstedhallen skal tas i bruk i næringsvirksomhet og at den skal være allment tilgjengelig, sa Kjetil Reinskou under tildelingen.

Med restaureringen av bygningen vil området rundt Carl Berner bli enda mer attraktivt for besøkende og lokalbefolkningen. Tiltakene vil bidra til både å bevare kulturminnet for framtida gjennom aktiv bruk og tilbakeføres til et historisk utseende.  

Dette skal tilskuddet på 1 000 000 kroner gå til


Tilskuddet fra kulturminnefondet brukes til å tilbakeføre bygningen til sin opprinnelige utseende; sette i stand og tilbakeføre vinduer i fasader, montere vinduer og sette i stand fasader på verkstedhall på Carl Berner i Oslo.