Aktuelt

Ukategorisert

Tyri Skrivestove

Kulturminnefondet har bevilget kr. 100.000 til Tyri Skrivestove i Lunde i Nome Kommune.
Tilskudd gis til drenering rundt hytta.

I 1899 reiste familien Cappelen ei jakthytte ved Tyrivatnet, en toetasjers tømmerhytte i sveitserstil. Hytta ligger på ei tomt som er på gode 984 kvadratmeter, men bare 57 av de er dedikert til jakthytta. Frem til høsten 2021 var hytta i familiens eie, men så gikk fire kvinnelige forfattere og kunstentusiaster fra Bø og Nome sammen og kjøpte hytta. De fire har brukt den som skrivestue for seg selv, men nå ønsker de å tilby området til andre som ønsker å søke skogens ro, for det er et brennende engasjement som ligger i bunn for søkerne:

– Etter at nødvendige vernetiltak er gjennomført, vil vi benytte Tyri skrivestue som formidlingsarena for kunst og kultur, lokalhistorie og naturvern. Dette vil også være en arena for forfattersamtaler, skriveverksteder, lesegrupper og andre arrangement, forteller søker Heidi Stavrum i søknaden.

Det er mye som må gjøres før Skrivestova kan åpner for allmenheten, derfor har de satt i gang et større renoveringsprosjekt som skal sette i stand hytta og området. Første del av prosjektet innebærer drenering rundt bygget, dette fordi kjelleren er så fuktig at om ikke tiltak settes inn, vil det føre til større skader senere. Nå skal det legges duk i grøftene og drensrør blir montert, før det fylles opp med pukk og masse.

– Dette er første del av et prosjekt i et kulturmiljø som er viktig i den lokale skog- og jakthistorien, og nå skal Tyri Skrivestove AS formidle alle mulige historier via sin kulturformidling, og vi gleder oss til å følge med videre fremover, forteller direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen.

I fjor satte Kulturminnefondet rekord i antall søknader, og den gode trenden fortsetter også i år.

Det er flott å se at så mange ønsker å ta vare på kulturmiljøet sitt, enten vi snakker om jakthytter, boliger, industribygg eller fartøy, for å nevne noe.