Ukategorisert

Drengestuen på Tune Prestegård i Sarpsborg får 500 000 kroner – skal bli helsesenter

Prestegården i Sarpsborg er et kulturminne av nasjonal verdi og et uttrykk for Norges historie. Gården var helt opp til nyere tid prestens arbeidsplass og hjem. Nå trengs tak og fasade på drengestua på gården å istandsettes, og styret i Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil 500 000 kr til prosjektet.

Taket faller ned

Eierne av prestegården har lagt stor vekt på å restaurere hovedbygningen tilbake til det opprinnelige. De har også anlagt hagen slik at bygningene får skinne slik de fortjener, opplyser eier i søknaden til Kulturminnefondet. Nå er det imidlertid drengestua sin tur å få skinne.

Bygningen ble oppført som drengestue med rom for dyr og mennesker. Den har i en periode blitt brukt som bygdeskole og har nå vært lager de siste 40 år. Drengestuas tak var i så dårlig forfatning at deler av takkonstruksjonen startet å falle ned i 2022.

Skal bli tilgjengelig for mange

Etter istandsetting skal bygningen brukes til helsesenter med lege, fysioterapi og treningsrom.

Kulturminnefondet ser positivt på at det planlegges tiltak for å bevare kulturarven, og at arbeidet skal gjøres på en god måte, med gode materialer. Det er også positivt at bygningen skal bli tilgjengelig for mange etter istandsettelsen, mener Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.

 

Tune prestegård. Foto: Jarl M. Andersen

Sentral samlingsplass for Østfold-delegasjonen

Tune prestegård var en sentral samlingsplass for Østfold-delegasjonen som ble valgt ut til forhandlingene på Eidsvoll i 1814. Et møte avholdt 21. mars 1814 dokumenterer at to av representantene var Wincent Stoltenberg og Major von Huitfeldt. Dette er forfedrene til dagens politikere Jens Stoltenberg og Anniken Huitfeldt.

Dette skal 500 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til demontering, istandsetting og remontering av konstruksjonen, fasader og taket på Drengestua på Tune Prestegård, Sarpsborg.

Foto: privat, fra søknaden til Kulturminnefondet.