Ukategorisert

Tømmerlåven får 295 000 nye kroner fra Kulturminnefondet – den eneste gjenværende i området

Tømmerlåven som får sitt tredje tilskudd fra Kulturminnefondet ligger i Notodden og er trolig satt opp rundt 1830. Låven har høg historisk verdi og er eneste gjenværende treskelåven i nærområdet. Låven har gjennomgått en omfattende restaurering og er nå klar til montering.  

Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil kr 295 000 når tømmerkassen skal transporteres og monteres, samt få nytt tak.  

Positivt at den blir tatt vare på 

Bygningen ligger fritt i landbruksområdet på vestsiden av Heddalsvannet, og inngår som en naturlig del av øvrige landbruksbygninger i kulturmiljøet. Den har vært i bruk som driftsbygning på eiendommen, tidligere som fjøs, treskelåve og høylager. 

Prosjektet med tømmerlåven har tidligere fått kr 780 000 fordelt på to tidligere tilskudd. 

– Kulturminnefondet finner det prisverdig at låven har blitt tatt vare på og at den skal settes opp på samme tomt og tas i bruk, mener Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.  

 

Dette går 295 000 kroner fra Kulturminnefondet til: 

Tilskudd gis til demontering av bygning i laftehall, transport til Strand med lastebil, bilhenger og traktorhenger, og montering av bygning. Videre gis det tilskudd til montering av nytt tak, bølgeblikk med sinusprofil.