Ukategorisert

Tre bygårder i Dronningens gate i Trondheim får en million kulturminnekroner

Tre historiske bygårder i Trondheim får en million kroner fra Kulturminnefondet for å restaurere og bevare sine unike historiske elementer. Målet er å gjenopprette bygårdene for å huse forretninger og restauranter. 

Bygårdene dateres tilbake til 1800-tallet og ligger i Dronningens gate og Vaterlandsveita. De mottar nå midler fra Kulturminnefondet til å reparere 26 vinduer, 3 porter og 5 dører, tilbakeføre til teglsteinstak, istandsetting av teglsteinstak og legging av nytt tak med gjenbruksstein.

Eiendommene, som utgjør halvparten av et kvartal i Midtbyen, har vært kombinert bolig og næringsvirksomhet, men står nå tomme. Nåværende eiere har som mål å gjenopprette bygningene for å huse forretninger og restauranter i første etasje, samt boliger i resten av bygningene.

Høy antikvarisk verdi

Representanter fra Kulturminnefondet og byantikvaren i Trondheim besøkte bygningene i våren 2022 og vurderte dem til å ha høy antikvarisk verdi. Dette gjør det viktig å bevare og sette i stand de gamle bygningsdelene.

Det er positivt at eierne nå setter i gang tiltak for å verne bygget og at det brukt til nye formål som kommer samfunnet til gode. Dette vil også gi mange mennesker muligheten til å oppleve kulturminnet på en ny måte, sier styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet.

Bygningene vil igjen bli en del av kulturmiljøet i Midtbyen i Trondheim og vil bidra til å bevare byens historie for kommende generasjoner.

Dette skal tilskuddet gå til:

Tilskuddet på 1 000 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til å reparere 26 vinduer, 3 porter og 5 dører samt meisling, pussing og kalking av vegger i hvelvkjellere.