Ukategorisert

Uthuset i Elias Hofgaards gate på Hamar får 500 000 i kulturminnekroner

– Bygningen er en del av bygningsmiljøet Ankerløkken som i henhold til fylkeskommunen representer og dokumenterer viktig arkitektur- arbeider og sosialhistorie i Hamar rundt forrige århundreskifte. Det autentiske uthuset fra 1888 tildeles midler fra Kulturminnefondet til en omfattende restaurering. Uthuset utgjør en del av det større helhetlige kulturmiljøet Ankerløkken som bidrar til å formidle arbeider- og sosialhistorien i Hamar ved forrige århundreskifte.

Kommunen har gjennom reguleringsplan og kommunedelplan for kulturminner vedtatt å bevare kulturmiljøet autentisk og ikke ombygget. Det er vurdert som viktig at den historiske helheten opprettholdes som en kilde til opplevelse og kunnskap.

Det er positivt at det legges til rette for videre bruk av bygget og at det er lagt opp til å bevare den autentiske utformingen. Det er sentralt at arbeidet bidrar til å opprettholde den historiske helheten, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Tilskuddet på 500 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til:

Justering av terreng og utbedring av fundamentet, utbedring av råteskader i panel og konstruksjon, omlegging av tak, nye vinduer, ny pipe og takrenner. Det gis også midler til arbeid med bytte av råteskadde element i bjelkelag og delevegger, samt restaurering av gulv, vegger og himling.