Ukategorisert

Tildeling til Olsen kafe på Tolga

350 000 kulturminnekroner til Olsen kafe på Tolga

Forretningslokalet ble bygget i 1920, med tilbygg fra 1930. Olsen kafe er et hus i Tolga sentrum, bygd 1920.  Gjennom hundre år har det vært brukt til ulike ting. Bakeri, kafe, dagligvare og forskjellige utsalg. I tillegg til leilighet i 2. etasje.  Nåværende eier, Olsen Kafe AS kjøpte huset i 2020 og har siden 2021 drevet med kafe i bygget.  

Nå må det gjøres noen tiltak på bygget, for å bevare kulturminnet inn i fremtida. Dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd til på kroner 350 000.  

Assisterende direktør for Kulturminnefondet Pia Wigtil trakk frem at  «Olsen kafe utgjør med sin sentrale beliggenhet og spesielle form og fasade en viktig del av sentrumsbebyggelsen» under tildelingen fredag.

Det skal skje noe hver uke

Flere representanter for Olsen kafe AS møtte til tildelingen. De har mange tanker om bruken av bygningen og ønsker å legge til rette for at noe skal skje hver uke, til glede for lokalsamfunnet og de som reiser forbi.

Tiltakene Kulturminnefondet støtter er arbeid på takkonstruksjon, taktekking, pipe og takrenner.  

I styrets vurdering ble det også trukket frem at det er ytterligere positivt at kulturminnet tilgjengelig for offentligheten ved å benytte bygningen til næringsformål i form av servering og utleie.