Ukategorisert

Tildeling til kulturlåven til Stiftelsen Svanøy Hus

Kulturminnefondets styremedlem Atle Hamar og ordfører Ola Teigen kunne i dag gi stiftelsen den gledelige nyhet om tilsagn om tilskudd på inntil kroner 800 000 til arbeid med taket til låven.

Kulturlåven på Svanøy hovedgård er fra midten av 1800-tallet og brukes til til musikalske, kulturelle og faglige aktiviteter med plass til rundt 500 personer. I fremtiden har de flere planer som oppsetninger med Bergen Nasjonal Opera, en tematisk utstilling knyttet til maleren Nicolai Astrup og holde flere konserter. Men først må taket tettes.

Til dette har styret i Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på inntil kroner 800 000. Styremedlem for Kulturminnefondet, og ordfører for Kinn kommune Ola Teigen kunne i dag gi stiftelsen Svanøy Hus den gledelige nyheten.

 

Det er positivt at søker nå vil sette i stand låven og at den aktive bruken av kulturminnet videreføres, sa Atle Hamar, i styret for Kulturminnefondet under tildelingen. Det er viktig at eksisterende bygninger blir gjenbrukt til nye næringer. Dette er kulturlåven et godt eksempel på.

Ordfører Ola Teigen, styremedlem for Kulturminnefondet Atle Hamar og Johan Trygve Solheim, daglig leder i stiftelsen.

Planlagte tiltak omfatter å renovere taket mot vest med ombruk av skifer. Dette taket er ikke tett, slik at vann renner ned på scenen i hovedetasjen. I tillegg mangler taket papp og den nødvendige luftingen. Taksidene mot øst, nord og sør har blitt renovert i tre puljer siden 1990-tallet.

Svanøy Hovedgård er et kulturminne av stor nasjonal betydning, og en viktig del av området sin historiske arv. Det består av sju bygninger der hovedbygningen og kulturlåven er de to viktigste. Hovedbygningen ble fredet allerede i 1923. Bygget har røtter tilbake til middelalderen, men er først og fremst et kulturminne for tiden som krongods under reformasjonen og futesete for Sunn- og Nordfjord, samt et kulturminne for perioden da haugianerne var virksomme på øya. Haugianerne utviklet eiendommen og drev næringsvirksomhet på Svanøy på 1800-tallet. Kulturlåven er et tidstypisk eksempel på en vestlandsk enhetslåve som ble bygget av haugianerne.