Ukategorisert

Fra fiskebanken til fiskemiddag – Tampenbuda mottar 1 million kroner for rehabilitering

Den historiske buda hvor skuter la til land med fangsten fra fiskebankene skal nå bli matmuseum. Styremedlem i Kulturminnefondet Atle Hamar og direktør Simen Bjørgen overrekker Oskar Jarle Grimstad en sjekk på 1.00.000 kroner.

Som den eneste gjenværende i sitt slag står Tampenbuda ute på en steinfylling i Hareid sentrum, som i sin tid var hovedsetet for fiskeri her i landet. Det var hit fiskeskøytene kom inn med fangsten fra bankene, og flåten trengte etter hvert en fast plass å legge til land. Tampenbuda var en av de mange budene som dukket opp og står nå igjen som den eneste. Tidens tann har tæret på bygget, men forfallet ender nå. 

 

Oskar Jarle Grimstad og kompani har tenkt og planlagt, og skal ta i bruk kulturminnet til nytte for lokalbefolkningen og turismen, for her kommer det sunnmørsk matmuseum. Vi skal få lære hvordan matkulturen har brakt oss dit vi er i dag, og hvordan vi kan bruke sunnmørske råvarer i internasjonalt kjøkken, som for eksempel i Sushi. Det kommer lokaler for kunstutstilling, selskapslokaler og ikke minst restaurant.  

 

 

Millionoverrekkelse

Styremedlem Atle Hamar i Kulturminnefondet overrekker sjekken på 1. million til Oscar Grimstad ved Tampenbuda i Hareid. Foto: Simen Bjørgen

Tampenbuda i Hareid

Tampenbuda for noen år siden. Foto: privat fra søknad.

Men først må altså taket reddes.  

– Bygget er i svært dårlig stand, spesielt taket og vi er i en kritisk fase for å sette i gang å berge bygget for framtida, sier Grimstad. 

Tilskudd gis til å demontere takskifer, montere taktro, ny takpapp, nye impregnerte sløyfer og lekter, nye vindskier, nye beslag, ny kassekledning, nye takrenner og remontere innkjøpt brukt skifer.  

– I løpet av siste året har vi sett at det lønner seg å få i gang prosjekter så snart som mulig, for håndverkere står klart i alle bygder og byer for å ta seg av oppgaver, sier direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen og fortsetter:  

– Når vi gir tilsagn generere det 3 og en halv ganger tilbake ut i samfunnet, spesielt når det kommer ny næring i lokalene.  

Tampenbuda overrekkelse

Fra venstre: eier Oscar Grimstad, styremedlem i Kulturminnefondet Atle Hamar, ordfører i Hareid Bernt Brandal og prosjektleder Vekst i Hareid Julie Sundgot Andersen
Foto: Simen Bjørgen

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.