Ukategorisert

Et av de eldste kulturminnene i Nord-Fron får 200 000 i statlig støtte

Stølen ligger idyllisk plassert på fagre Fagerli i Vinstra og er omringet av gamle og verneverdige bygninger. De nye eierne ønsker å gjennomføre et nødvendig tiltak for å kunne ta vare og sikre stølen for videre fremtid og åpne opp for å dele seteridyllen med flere.

Sygard Skogasætra ligger under gården Gaarder i Nord-Fron. Dette er en av de eldste stølene og kulturminnene i kommunen, med historie helt tilbake til 1668. Stølen hadde frem til 2017 en aktiv melkeproduksjon, men ikke vært i bruk de siste årene, da mangel av vedlikehold har gjort at bygningene forfaller.

Kan bli et historisk og kulturelt læringssted for besøkende

For å sikre ytterligere forfall trengs det reparasjoner av taket og istandsettinger av omliggende bygg for fremtiden. Eier planlegger en mulighet for overnatting og utleie i tillegg til personlig bruk. 

–Vi ønsker å tilrettelegge for at flere kan få glede av tradisjonell og gammel seteridyll og samtidig stimulere til aktiv bruk i ytterligere århundrer til glede for familier, lokalsamfunn, turister og Norge som sådan, skriver ny eier Ole Nordli i søknaden til Kulturminnefondet. 

Ved å bevare stølen som et kulturminne, sikrer vi at kommende generasjoner vil kunne oppleve og lære om vår felles historie og tradisjoner mener Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. 

Nye eiere ønsker å samarbeide med lokale organisasjoner for å tilby workshops og opplæring i tradisjonshåndverk, innen for eksempel treskjæring, spinning og livet med dyr på stølen.  

–Vi vil kunne gi besøkende muligheten til å lære og utforske gamle teknikker og materialer, skriver Ole i søknaden.  

Stølen vil dermed kunne bli et historisk og kulturelt læringssted for besøkende. 

Verdifull kulturarv 

Det er viktig å ta vare på Sygard Skogasætra som kulturminne for å bevare og formidle historien og tradisjonene knyttet til stølen og Gudbrandsdalens byggeskikk. Som et av de eldste kulturminnene i kommunen, er stølen en verdifull del av kulturarven vår og en unik representasjon av en viktig del av norsk landbrukshistorie.  

– Ved å bevare stølen som et kulturminne, sikrer vi at kommende generasjoner vil kunne oppleve og lære om vår felles historie og tradisjoner mener Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. 

Dette skal midlene fra Kulturminnefondet gå til:
Det gis midler til istandsetting av skifertaket. Dette inkluderer demontering og rensning, legging av takpapp, lufting, isolasjon, lekting og nytt skifertak.