Ukategorisert

En halv million fra Kulturminnefondet til Sveitservilla i Selbu

Bygningen er opprinnelig oppført av enken etter Fredrik Birch som startet det første handelsstedet i Selbu i 1954 og er tegnet av arkitekt Olaf Alstad. Sveitservillaen beskrives som en bygning av stor kulturhistorisk betydning som spesielt er knyttet til kvernsteinsproduksjonen i Selbu.  

Den er nå benyttet som bolig og eierne er i ferd med å bli reddet fra forfall. Nå er det taket sin tur til å bli reddet, og til dette får de 500 000 fra Kulturminnefondet. 

Positivt for kulturmiljøet 

Papp og lekter som ligger under taket er delvis i ferd med å gå i oppløsning så eier har startet på en omfattende takrenovering. 

Tiltaket vil bidra til at taket opprettholder sitt opprinnelige uttrykk og er positivt for kulturmiljøet som er del av regional plan for kulturmiljø i Trøndelag, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln. 

Dette skal 500 000 fra Kulturminnefondet gå til:

Det gis tilskudd til å legge skifer på taket av typen Altaskifer.