Ukategorisert

Studiehjemmet for unge piker får 1 milllion kroner

I over 100 år har Studiehjemmet vært et trygt hjem for studerende unge kvinner i hovedstaden. Som så mange andre murbygninger i Oslo, er det stadig behov for vedlikehold og istandsetting. Kulturminnefondet har nok en gang gleden av å støtte prosjektet videre, og nå skal blant annet taket tilbakeføres  

Styreleder Hanne Kristin Jakhelln var tilstede for å overrekke det synlege beviset for støtten, som er på hele 1 million kroner.

Dette er et meget spennende historisk prosjekt. Vi er glade for muligheten til å støtte et viktig kulturminne som er i bruk til et godt formål.

Overrekkelse: Styreleder Hanne Jakhelln overrakk det synlige beviset for støtten til Eva Marie Johnsen i Stiftelsen Studiehjem for unge piker.

Under istandsetting: Tilskuddet gis blant annet til rehabilitering av fasade og tilbakeføring av taket.

Studiehjem i over hundre år 

Norges første kvinnelige professor Kristine Bonnevie var en nøkkelperson da Stiftelsen Studiehjem for Unge Piker på opprettet i 1916. Den u-formede bygningen ligger sentralt plassert like ved St. Hanshaugen i Oslo og bruksområdet er i dag det samme som det var for over 100 år siden.   

Kristine Bonnevies visjon var å legge vekt på boforhold, arbeidsro og hygge. Dette for å danne et trygt miljø for kvinnelige studenter i Oslo.  

Visjonen videreføres i dag ved at bruken skal være som den har vært. Nå rommer huset 70 hybler, 11 kjøkken og 21 bad. I tillegg til dette rommer huset stuer, bibliotek og kontor.

Flere tiltak for å bevare bygget 

Opp gjennom årene har det vært gjennomført flere tiltak både utvendig og innvendig for å ivareta bygningens arkitektoniske uttrykk.  

Samtidig ble bygningen oppgradert med hensyn på funksjonalitet og brannsikkerhet.  

Kulturminnefondet støttet prosjektet med 600 000 kroner i 2021. Dette arbeidet inkluderte utvendig pussarbeider, trekninger, gesims og ornamenter. 

Styreleiar i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln

Kulturminnefondet vurderer det som svært positivt at bygningen har huset pikehjemmet i over 100 år, og at bygningen har en lang tradisjon som en viktig institusjon. En rehabilitering av de resterende fasadene og taket vil bidra til at den aktive og positive bruken kan opprettholdes, mener styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln.  

Dette skal 1 000 000 fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskuddet gis til rehabilitering av fasade mot nord og vest med reparasjon av murflater, ornamenter, gesimser og trekninger, maling av fasade og rehabilitering og tilbakeføring av taket.