Kulturminnefondets strategiplan

Kulturminnefondets styre vedtok i 2021 gjeldende strategiplan.

Vår visjon er vern gjennom aktiv bruk. Planen har klare målformuleringer som er spesifisert i de tre konkrete strategiene:

  • være et lavterskeltilbud for private eiere
  • videreutvikle organisasjonen til det beste for de private eierne
  • formidle mulighetene for ny bruk, gjenbruk og transformasjon til private eiere.

Les Kulturminnefondets strategiplan digitalt her, eller last den ned her. 

Kulturminnefondets strategiplan legger overordnede rammer for virksomheten. Planen har et langsiktig perspektiv og er utarbeidet med bred deltagelse i hele organisasjonen. Kulturminnefondet ble opprettet i 2002 fordi det var behov for et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning.

Vår erfaring er at vern og aktiv bruk må gå hånd i hånd. Eierne må bli sett og hørt. Deres synspunkter er viktige, fordi det er de private eierne og de frivillige organisasjonene som forvalter storparten av de verneverdige kulturmiljøene i Norge. Uten motiverte eiere hjelper det lite.

Kulturminnefondet prioriterer prosjekter som omfatter ombruk, sirkulær økonomi og næringsutvikling. For å få til praktiske løsninger, som gir grunnlag for framtidig bruk, er vi mulighetsorientert i vår dialog med eierne av kulturmiljøene.

Gjennom denne strategien er det en tydelig føring. Både internt og eksternt. Vi leter etter løsninger på det som måtte være av utfordringer. Vi søker dialog og samarbeid. Vi deler vår kompetanse. Vi forstår at eierne ikke bare vil berge sine kulturmiljøer, men også bruke dem til å skape nye verdier i fremtiden. Vi vil være eiernes beste hjelpere på denne veien. Derfor er vår visjon «vern gjennom aktiv bruk».

Kulturminnefondet skal være en attraktiv arbeidsplass ved å vektlegge inkludering, engasjement, samarbeid og troverdighet i vårt interne arbeid og i møte med publikum. Strategiplanen inneholder våre strategier for å imøtekomme eiernes behov, videreutvikle organisasjonen og bidra til at kulturminnevern blir et sentralt bidrag i sirkulærøkonomien.

Tine Sundtoft, styreleder