Aktuelt

Ukategorisert

Støtte til Strandstova

Kulturminnefondet har vedtatt å tildele 500.000 kroner i støtte til Strandstova på Jølstramuseet, trolig fra 1600-tallet.

I år 1682 gikk det et stort jordras i området, og den tok stova med seg på Jølstravatnet. Mye ble fisket opp igjen og stova ble gjenoppbygd på nytt på enn annen plass på den opprinnelige gården. Bygningen ble sommeren 1923 kjørt fra Strand til Vassenden med hester, og i dag står den i bygdesamlingen Jølstramuseet.

– Det er positivt at bygningen, og dens historie, tas vare på, sier Atle Hamar som besøkte Jølstramuseet med tildelingsbrevet fra Kulturminnefondet.

Strandstova ved Jølstramuseet

Huset har blitt brukt til ulike offentlige og private arrangementer. Det er også ett av de husa som brukes ved formidling av Jølster sin historie. Førde internasjonale folkemusikkfestival har gjennom 30 år benyttet huset til konsertformål under festivalen.

Kulturminnefondet har stor søknadsmengde og begrenset med midler til fordeling. Dette prosjektet er nøye utvalgt i konkurranse med mange andre søknader fra hele landet.

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å å legge nytt torvtak, rive pipe og peis med reetablering av pipe og restaurere konstruksjon, vinduer, kledning og gulv.

Fristen for å bli ferdig med arbeidet er 1.10.2023.

  • Vi er glade for å kunne støtte dette prosjektet, avslutter Atle Hamar

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.