Ukategorisert

Støtte til historisk sporveislinje i Bergen

Kulturminnefondet bidrar med 700.000 kroner når en gammel sporveislinje fra Thormøhlensgate til Engen, med endepunkt foran Den nasjonale scene, skal settes i stand.

Tine Sundoft er ny styreleder for Kulturminnefondet.

– Vi synes det er svært positivt at eier, Stiftelsen Bergens Elektriske Sporvei, ønsker å sette i stand dette kulturminnet og ta det i aktiv bruk, sier styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet.

Trikk nr 10

Linjen ble nedlagt i 1950 og den går over Nygårdshøyden med Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket, Universitetsmuseet i Bergen, Bergen Sjøfartsmuseum og frem til Bergens Tekniske Museum og den har nærhet til Vil vite-senteret, Cornerteateret og BI.

Her slutter de historiske trikkeskinnene som nå skal forlenges

Linjen går gjennom et historisk bygningsmiljø som er nær identisk med slik det var da linjen ble nedlagt i 1950. Linjen vil bli trafikkert innen Bergens Tekniske Museums åpningstider og det vil være mulig å bestille oppdragskjøring.

Støtte fra flere

Prosjektet får 150.000 kroner i støtte fra Bergen kommune, og i tillegg til Kulturminnefondet er det søkt om støtte også fra Vestenfjeldske bykreditt og Det nyttige selskap. Tilsagnet fra Kulturminnefondet skal brukes til å legge ned manglende skinnegang, slipe skinner og istandsetting av gamle veggfester.

Linjen blir satt istandsatt enkeltsporet slik den var ved nedleggelsen og som alle de bergenske sporveislinjer var frem til 1920-tallet.