Ukategorisert

Store Follestad Gård i Skien får 300 000 – vil at kulturminnet skal oppleves av flere

Bygget i seg selv et viktig kulturminne i Skiens tidligere historie, og ble oppført av Henrik Ibsens grandonkel, Nicolai Plesner i 1812. Han var kemner, advokat og forretningsmann i Skien. Bygningen beskrives som et viktig Ibsenminne. 

Idag er huset bebodd med utleieenhet. Eksisterende tak er i svært dårlig stand og heller ikke i samsvar med bygningens opprinnelige uttrykk. Det skal de gjøre noe med, og Kulturminnefondet har gleden av å bidra med kr 300 000 i prosjektet.

Vil etablere café  

Henrik Ibsen laga sin akvarell av gården i starten på sin kunstneriske karriere som 14 åring, og stedet beskrives som et viktig Ibsenminne. 

 Store Follestad Gård hadde stor hage og en vakker beliggenhet på østsiden av elva, på skrå overfor Klosterøya. Bygningen har høy historisk verdi og er et viktig kulturminne over Skiens tidlige historie.  

– På sikt ønskes det å etableres cafe/servering slik at flest mulig kan besøke Follestad Gård og den store hagen, skriver eier Safiullah Rana i søknaden til Kulturminnefondet. 

Prosjektet har en tidsplan med ferdigstilling i 2028, som faller sammen med 200-års jubileet for Henrik Ibsens fødsel i Skien i 1828.

Eier Safiullah Rana og Else Marie Skau frå Fortidsminneforeningen i Telemark

Kulturminnefondet finner det positivt at bygningen er tenkt benyttet til cafe og besøkelsessted etter restaureringen. Dette bidrar til at allmenheten får gleden av å oppleve Follestad Gård og den store hagen, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.  

Dette skal 300 000 fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til demontering av eksisterende takplater, nytt undertak med rupanel, nye sløyfer og lekter, nye takrenner og nedløp, nye pipebeslag og luftehatter og ny teglstein.