Ukategorisert

Statssekretær Aleksander Heen besøkte Kulturminnefondet

Fredag 24.juni fikk Kulturminnefondet besøk fra Klima og miljødepartementet. Statssekretær Aleksander Heen tok turen til Røros. 

Formålet med besøket er å få oversikt over hvordan Kulturminnefondet jobber og hvordan de utfører oppdraget gitt av departementet.

– Vi står klare til å ønske departementet hjertelig velkommen og legger opp til å gi en brei orientering av om arbeidet vårt over hele landet, sier direktør Simen Bjørgen.

Hos Kulturminnefondet fikk Heen en omvisning i lokalene, etterfulgt av en orientering om virksomheten og de ringvirkningene tilskuddsordningen skaper.

Videre bestod dagen av en byvandring med byantikvar Magnus Borgos, møte med pressen og besøk i kurantgården og Småsetran Gård.

Pressemøte: Stortingsrepresentant Heidi Greni og Aleksander Heen fra Klima og-miljødepartementet, representanter fra Røros Kommune, Rørosmuseet og bygningsvernsenteret. Foto: Kulturminnefondet/Line Lyngstad

 

«Det er tydelig at virksomhetene jeg har møtt i dag, på Røros er stolte over jobben de legger ned og resultatene det fører til.», oppsummerte Heen.

 

Fv: Byantikvar Magnus Borgos, Statssekretær Aleksander Heen og varaordfører Christian Elgaaen.
Foto: Kulturminnefondet/ Simen Bjørgen