Aktuelt

Ukategorisert

Statsråd Rotevatn gjestet Røros

Det var rekordstor politisk deltakelse fra Klima- og miljødepartementet da statsråd Sveinung Rotevatn besøkte Røros den 15. juli.

Direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, statssekretær Maren Hersleth Holsen og styremedlem Kjetil Reinskou i Kulturminnefondet. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Statsråden og statssekretær Maren Hersleth Holsen med delegasjon setter av en hel dag på Os og Røros i forbindelse med Rotevatns nasjonalpark-turné.

– Vi gleder oss til å få besøk av statsråden, og ser frem til å vise frem vår unike del av verdensarven. Vi vil også benytte anledningen til å komme inn på spesielle utfordringer vi har, nettopp knyttet til den statusen vi har som et verdensarvsted, sier ordfører Isak V Busch.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Simen Bjørgen presenterer prosjekter hvor kulturminner tas i aktiv bruk etter istandsetting og restaurering. Foto: Monica Hägglund Langen

Tema for Røros-besøket er kulturminner og kulturmiljø, kulturlandskap og verdensarv. Statsråden hadde etatsmøte med Kulturminnefondet, og besøk på Verdensarvsenteret står også på dagsorden.

I etatsmøtet med Kulturminnefondet fikk statsråden presentert resultater fra prosjekter som har fått støtte over hele landet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, lokalisert til Røros.

– Det er første gang Kulturminnefondet får etatsbesøk med så stor politisk deltakelse fra departementet, og vi ser frem til besøket. Vi vil orientere om Kulturminnefondets virksomhet og samfunnsnytte, forteller Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Statsråd Sveinung Rotevatn fortalte at han er godt fornøyd med Kulturminnefondets resultater og måten midlene brukes på. Han var spesielt opptatt av kulturmiljøer der det blir en aktivitet etter istandsetting

Politisk ledelse i Klima- og miljødepartementet på Røros midt i juli: statssekretær Maren Hersleth Holsen, statsråd Sveinung Rotevatn og politisk rådgiver Even Aronsen. Foto: Monica Hägglund Langen

Programmet for dagen:
11.00: Besøke Os og utvalgte kulturlandskap i jordbruket
14.30: Lunsj og etatsbesøk hos Kulturminnefondet
16.30: Byvandring, med kirka, verdensarvsenteret og Rørosmuseet, Småsetran og starten av Malmveien. Byantikvar Magnus Borgos er guide
19.00 Middag hos Rørosrein
Den 16. juli reiser statsråden videre til Femundsmarka.