Ukategorisert

Stabburet ved Pilegrimsleden får 350 000 – skal bli overnattingsplass

Stabburet ved Berg kirkestue i Halden ble oppført på tidlig 1900-tallet, og utgjør et «tun» sammen med Berg Kirke og har aner tilbake til middelalderen. Foreningen Berg kirkestue ønsker å gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne ta vare på og sikre stabburet for videre fremtid.

Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil 350 000 kroner i tilskudd.


Trenger å istandsettes

Tunet med stabburet var tidligere prestegården til middelalderkirken, og har aner tilbake til 1773. Da boplikten ble opphevet, var det ikke lenger behov for den som prestebolig. Den frittstående foreningen fikk så kjøpe eiendommen av Opplysningsvesenets fond i 2017.

Stabburet trenger betydelige reparasjoner både utvendig og innvendig.

–Vi ønsker å rehabilitere stabburet og legge til rette for at det kan bli et overnattingssted for pilgrimer langs Borgleden, som er en del av pilegrimsleden til Nidaros, skriver foreningen i søknaden til Kulturminnefondet.

Foreningen har gjort et betydelig arbeid med oppgradering av prestegården og har tidligere fått støtte fra Kulturminnefondet til utvendig oppussing av kirkestua.

Kulturminnefondet ser positivt på at det planlegges tiltak for å bevare kulturarven. At stabburet skal benyttes for pilegrimer og gis universell utforming er bra. Slik kan stabburet benyttes av alle og blir dermed ivaretatt, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Et kulturhus for alle

Stabburet og Berg kirkestue har blitt er et aktivt sted både for menigheten i mangel av et annet menighetshus, og samtidig et aktivt sted i bygda. Den fremstår som et kulturhus som kan benyttes til ulike arrangementer for alle.

Dette skal tilskuddet fra Kulturminnefondet gå til 

Dette skal støtten på 350 000 fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskudd gis til istandsetting av tak og vegger med nødvendig utskifting i undertaket, laftestokker i 1.etg og kledning i 2.etg med nordveggen i sin helhet. Det gis også tilskudd til istandsetting av ytterdører og åtte vinduer, samt utskifting av to vinduer fra 60-tallet som skal gjenskapes til originalt utseendet. Tilskudd gis også til et rekkverk ved inngangen.

Foto: privat fra søknaden