Ukategorisert

Einars spørjetime med Riksantikvar Hanna Geiran

Kveldens tema er kulturminner og næringsutvikling.

«Vern gjennom bruk» er no rettesnora for heile kulturminneforvaltninga. For å legge til rette for ny og berekraftig aktivitet i eit kulturminne trengs ei løysingsorientert forvaltning og målretta tilskotsordningar til istandsetting.

Riksantikvar Hanna Geiran ved Engelskmannsbrygga i Henningsvær. Et godt eksempel på «vern gjennom bruk»

Vi ser mange gode døme over heile landet på private eigarar som lukkast i å skapa spanande og lønsam aktivitet, i det som før var forfalne kulturminne.

Men kva er viktig å passa på når du skal utvikla næring med utgangspunkt i historiske bygg?

No kan du nytta høvet til å få svar på alt det du lurar på.

Kontorsjef Einar Engen

Kontorsjef Einar Engen svarer på spørsmål saman med Riksantikvar Hanna Geiran

Send gjerne inn dine spørsmål til oss alt i dag, ved å skriva i kommentarfeltet nedanfor eller senda ein e-post til simen.bjorgen@kulturminnefondet.no

Kontorsjef Einar Engens spørjetime har vorte eit nytt tilbod til alle som er interessert i bevaring og bruk av kulturminne. Det er ein heilt ny måte å formidla erfaringar og kunnskap der ein når breiare målgrupper. Det er viktig for Kulturminnefondet som eit lågterskeltilbod for private eigarar av verneverdige kulturminne.

Vi sender «LIVE» på Facebook 26.august. Da kan du også senda inn dine spørsmål direkte til Hanna og Einar i løpet av sendinga.

Øistein Formo og kona Anne-Mari Sandvær forbarmet seg over en seter i sterkt forfall. Etter åtte år med leting etter de perfekte materialene, utallige treplugger i veggene og godt håndverk, yrer det av liv på Kalven seter. Restaureringen har hatt stor betydning for lokalsamfunnet på mange måter. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)

Øistein Formo og kona Anne-Mari Sandvær forbarmet seg over en seter i sterkt forfall. Etter åtte år med leting etter de perfekte materialene, utallige treplugger i veggene og godt håndverk, yrer det av liv på Kalven seter. Restaureringen har hatt stor betydning for lokalsamfunnet på mange måter. (Foto: Einar Engen/Kulturminnefondet)