Ukategorisert

Sørem gård settes i stand for Trondheims befolkning med kulturminnekroner

Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på 393 000 kroner til å sette i stand muren på våningshuset, fjøset og kapellet på Sørem gård.  

Låna, fjøset og kapellet inngår i et tradisjonelt firkanttun. Foruten disse bygningene er det en driftsbygning, et stabbur og et størhus i tunet.  

Arbeidet på bygningene vil støtter med tilskuddet vil bidra til å bevare det helhetlige kulturmiljøet som mange vil ha nytte av, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Området Sørem gård ligger i er mye brukt av byens befolkning til rekreasjon, friluftsliv og idrett. De tre bygningene er alle klassifisert i kulturminnekartet til Trondheim kommune hvor låna har antikvarisk verdi, fjøset har høy antikvarisk verdi og kapellet har svært høy antikvarisk verdi. 

Skal bli tilgjengelig for Trondheims befolkning 

 Gården er eid av folket gjennom AØF (Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon) og Folkets Hus som nå ønsker at gården skal bli tilgjengelig for Trondheims befolkning. 

Eiendommen skal bli et eksempel på en grønn utvikling og være en ledestjerne for arbeiderbevegelsen i Norden, opplyser eierne i søknaden til Kulturminnefondet.    

 Når bygningene er satt i stand skal de tas i aktiv bruk. Våningshuset skal bli møtesenter, i fjøset skal det være servering og selskapslokale med plass til 100 personer i første etasje og 130 personer i andre etasje. Kapellet skal være i bruk som stillerom eller kulturformål som små konserter. Det arbeids også for at Sørem gård skal bli en offisiell del av Pilegrimsleden, med servering og overnatting for ca. 20 personer. 

Dette får de penger til 

 Tilskudd gis til murarbeider på våningshus, fjøs og kapell.