Ukategorisert

Setter i stand kulturminne på Solhaug gård for ungdom med behov for tilrettelagte aktiviteter

Bygningen det er snakk om har opprinnelig vært sauefjøs og fikk tilbygd en låvedel på 1950-tallet. Kulturminnet, som ligger i Tromsdalen i Tromsø har ikke vært i bruk siden 1993. Det ønsker eier Solfrid Annie Kallbekken å gjøre noe med. Men før bygningen kan fylles med aktiviteter, må den settes i stand. Etter det skal den brukes til arbeidsrettede tiltak for ungdom med behov for tilrettelagte aktiviteter må den settes i stand.  

– Tiltakene som skal gjøres med bygningen vil ikke bare bevare kulturminneverdien, men også skape positive verdier i samfunnet gjennom den fremtidige bruken, sier Hanne Jakhelln, styreleder for Kulturminnefondet om tilskuddet på inntil kroner 577 000.  

Dette skal pengene gå til  

Tilskuddet fra Kulturminnefondet gis til  demontere laftekasse på sauefjøs, istandsetting av eksisterende vindu eller skifte til identiske kopier, skrape dører og male med linoljemaling, skifte råteskadet panel på sauefjøs og skrape og male panel, skifte råteskadde materialer i gulv og etasjeskiller, demontere sperretak på sauefjøs og skifte ut eller forsterke sperrene, børste og rustbehandle tak på låvedel, legge ny tekking av bølgeblikk på sauefjøs, montere takrenner og nedløp på saueføs og oppmuring av brukar i tillegg til istandsetting eller rekonstruksjon av låvebro. 

– Det er positivt at en bygning som i dag er uten bruk og i dårlig stand blir reparert og tatt i bruk til nye samfunnsnyttige tiltak. Prosjektet vil dermed kunne gi både miljømessig, sosial og kulturell verdiskaping, sier Jakhelln.