Ukategorisert

Røykstova på Smiemyra får 300 000 til restaurering

Stova som ligger i Olden i Stryn stammer fra 1800-tallet og er en viktig del
av det verdifulle kulturmiljøet på Smiemyra. Beliggenheten har et stort
potensiale for opplevelser knyttet til kultur, overnatting og historieformidling

Røykstova på Smiemyra er et eksempel på hvor viktig det
er å bevare vår kulturarv og tradisjoner.

Røykstove, olden, stryn, hus, seter, kulturlandskap

Smiemyra ligger i et typisk kulturlandskap. Foto: Privat

 

 

 

 

 

Vestlandsk tunstruktur

Røykstova ble opprinnelig brukt som hovedhus på en annen gård, men da nytt hus sto ferdig i 1928 ble den solgt videre. Smiemyra ble opprettet av et doktorpar fra Bergen, som ønsket å ta vare på gamle bygninger og tradisjoner og bruke det som feriested. Plasseringen av husene og miljøet rundt er i tråd med den vestlandske tunstrukturen.

Planlagte tiltak omfatter å jekke opp nederste laftestokker, restaurere konstruksjon og yttervegg, montere bordkledning på noen av veggene og reparere dører og vinduer.

Verdifullt kulturmiljø

«Kulturminnefondet finner det positivt at søker ønsker å bevare bygningen og dens historie. Stova og området i rundt er et verdifullt kulturmiljø som har et stort potensiale for opplevelser knyttet til kultur, overnatting og historieformidling», mener Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  Kulturminnefondet ønsker derfor å bidra med et tilskudd på 300 000 kroner til prosjektet.

Røykstova på Smiemyra er et eksempel på hvor viktig det er å bevare vår kulturarv og tradisjoner. Kulturminnefondet er glad for å kunne bidra til å sikre at bygningen og dens historie kan oppleves av fremtidige generasjoner.

 

Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet

Stova og området i rundt er et verdifullt kulturmiljø som har et stort potensiale for opplevelser knyttet til kultur, overnatting og historieformidling

vestlandet, kulturlandskap, seter

Smiemyra ligger i et typisk kulturlandskap. Foto: Privat

Dette skal tilskuddet på 300 000 gå til:
Tilskudd gis til å jekke opp nederste laftestokker, restaurere konstruksjon og yttervegg,
montere bordkledning på noen av veggene og reparere dører og vinduer.

Smiemyra ligger i Olden i Stryn, og er i tråd med den Vestlandske tunstrukturen.

Røykstova på Smiemyra er et eksempel på hvor viktig det er å bevare vår kulturarv og tradisjoner. Foto: Prvat

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.