Ukategorisert

En halv million kulturminnekroner til Øvre Fritzøegate 16

Øvre Fritzøegate 16 er et hus i sveitserstil fra 4. kvartal 1800 med markant beliggenhet som hjørnegård sentralt på Langestrand i Larvik.   

Bygningen har høg historisk verdi og ligger innenfor en av vernesonene i Larvik Kommune.  Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på 500 000 kroner til å sette i stand huset.

-Det er positivt at eierne vil ta i bruk hele huset etter at det er satt i stand sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet. Her ønsker også eierne å skape en plass for formidling av bygningsvern og tradisjonshåndverk med spesialfelt innen mur og overflatebehandling på verneverdige bygninger.   

Vil formidle bygningsvern og tradisjonshåndverk 

 Husets underetasje har opp gjennom tiden hatt en interessant og allsidig bruk som blant annet smie, skomakerverksted og andelsmeieri. Fremtidig bruka av bygningen vil være fast bopel. I tillegg er det ønskelig å skape en næringsrelatert arbeidsplass i underetasjen med formidling av bygningsvern og tradisjonshåndverk. Dette vil bidra svært positivt for allmenheten, gjennom aktiv bruk av kulturminnet både regionalt og lokalt, sier Tine Sundtoft.  

Dette får de penger til 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal blant annet gå til demontering av takstein, rehabilitering av skorstein, ny pipe og til å sette i stand yttervegger i tillegg til andre tiltak som også vil bevare huset inn i fremtiden.