Ukategorisert

Skonken får 120 000 i statlig støtte – skal videreformidle sjømannstradisjoner

Våningshuset Skonken står i Grimsdal, og eies av seilskute-skipperen Ben Brynildsen som kjøpte huset i 2002. Han hadde da planer om å restaurere det for å få det i bedre stand. Nå er skadeomfanget stort, og bygget må restaureres slik at det kan bli beboelig. Når huset er ferdig, ønsker eier Ben å benytte deler av huset til å videreformidle den unike kunnskapen han har innen sjømannskap.

Står i fare for å rase sammen

Skonken er et flott bygg i laftet tømmer fra 1767, som dessverre ikke har fått så mye vedlikehold og det står nå i fare for å rase sammen. Huset ble reist i en tid da det var mye aktivitet i området, med blant annet teglverk, flere båtbyggeri og sag. Det er et helt unik bygning hvor mye ennå fremstår som da det ble bygget.

Planen er å restaurere bygget slik at det kan bli beboelig for Ben.

– Med tanke på at han er en dyktig sjømann som kan mye sjømannskap, ønsker han å kunne bruke det store rommet i 2. etasje til undervisningsrom, der han kan ha mulighet til å invitere inn grupper av interesserte. Her vil han lære de alt fra å sy skipsekker, spleise tau og wire, til knuter, kart og godt sjømannskap, skriver datteren Anette Hoel i søknaden til Kulturminnefondet.

Det er planlagt å bruke det store rommet i 2. etasje til undervisningsrom, der Ben kan ha mulighet til å invitere inn grupper av interesserte.

Kjent og kjært bygg

Huset er veldig kjent og kjær i bygda og i høst hadde Fortidsminneforeningen i Agder «åpen dag» på Skunken og neste 300 mennesker kom for å både se og høre om huset.

Kulturminnefondet kjenner til Ben gjennom hans viktige arbeid med å restaurer og rigge opp mange av landets seilskuter, blant annet seilskuta Solrik. Dette har ført til en nedprioritering av Skonken.

Fortidsminneforeningen i Agder hadde «åpen dag» på Skonken og nesten 300 mennesker kom for å både se og høre om huset.

– Det er svært positivt at huset skal settes i stand, da behovet er stort. Videre er det positivt at eier ønsker å benytte deler av huset til videreformidle den unike kunnskapen han har innen sjømannskap. Eier har gjennom tidligere prosjekt i seilskuta Solrik gjort en formidabel innsats innen formidling av sin kunnskap, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Skipperen Ben Brynhildsen under restaurering av SS Solrik.

Arbeidet og historien til Skonnerten Solrik kan du lese mer om her https://kulturminnefondet.no/prosjekt/ss-solrik/

Vennene vil hjelpe

Dette er et viktig bygg å ta vare på og det viktig å komme i gang før skadeomfanget blir mer omfattende.

Det er en vennegjeng samt datteren Anette som gjerne vil få dette flotte huset i bedre stand og hjelpe eier Ben med restaurering. Hele huset er i veldig dårlig forfatning og trengtes å ta fatt på. Blant annet trenger gavlveggen kledning, og Kulturminnefondet ønsker å støtte med midler.

Kledningen på den høye gavelveggen mot syd er veldig slitt. For at ikke vær og vind skulle tære ennå mer på, ble det satt opp finerplater på utsiden av den veggen i 2022.

Våren 2021 startet de med å gjøre det mer beboelig. Hele taket ble fjernet og de er ferdige med istandsettning av tak, pipe og peis. I tillegg har de fått ryddet, malt og pusset opp flere av rommene inne. Til istandsetting av taket fikk de 150 000 i tilskudd fra Kulturminnefondet.

Dette skal midlene fra Kulturminnefondet gå til  

Tilskudd på inntill 120 000 gis til istandsetting av fasaden mot syd og gavl vegg, utskiftning av dårlig kledning, istandsetting av vinduene, montere takrenner, senke terrenget langs grunnmuren.