Ukategorisert

Sjøhus i Smedasundet får 350 000 kulturminnekroner

Sjøhuset i Haugesund var opprinnelig et sildesalteri og er snart 130 år gammelt. Nå må fasade og tak få litt omsorg til bevaring for fremtiden. Det samme får også tilstøtende industribygg, som i dag brukes til blant annet gründervirksomhet og konsertlokale.

Kulturminnefondet har gleden av å tildele inntil kr 350 000 til reparasjon av tak og fasade på sjøhuset, og til opprustning av tak på Høvleriet.

Sjøhusdelen består av fem plan ut mot Smedasundet i Haugesund. Det står i hovedsak som opprinnelig med det meste av originale bygningsdeler intakt med tilhørende vindehus. Nå blir det brukt til blant annet kontorlokaler, grundervirksomheter og ei krambu til utstilling.

Kulturminnet er verdifullt med allmennyttig bruk og huser næringsvirksomheter til ulike formål. Det viser også et tidligere trelastmiljø, forteller styreleder i Kulturminnefondet, Tine Sundtoft.

Skadeomfanget på sjøhuset består av en slitt fasade med råteskader og et bølgeblikktak som har tjent sin tid. Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal bidra til at Smedasundet får videre bevaring.

Representerer et teknisk og industrielt kulturminne

Sjøhuset henger sammen med den gamle fabrikken Haugesund Høvleri og Trælastforretning AS. Fabrikken, som nå går under navnet og kulturarenaen Høvleriet, representerer et teknisk og industrielt kulturminne.

Høvleriet huser 700 personer og benyttes til blant annet konserter, foredrag og andre kulturelle formål.

Dette skal tilskuddet gå til

Tilskuddet på 750 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til å reparere kledning på gavlvegg mot Smedasundet med vindehus, reparere vinduer, reparere vannbrett, vaske og male vegg mot Smedasundet, reparere og skifte bølgeblikkplater på halvtak mot nord. Navnet Haugesund Høvleri og Trælastforretning AS er malt på gavlveggen og skal videreføres.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.