Ukategorisert

Sjøhus i Røssøyvågen skal reddes av en båt, en lekter, en gravemaskin, et dykkerlag og en million kulturminnekroner

To sjøhus i Røssøyvågen i Aukra skal settes i stand. Styret i Kulturminnefondet har vedtatt å støtte arbeidet med en million kroner i tilskudd.  

“Det er postivt for mange at disse kulturminnene settes i stand. Ikke minst er de viktige for stedsidentiteten i Aukra.”, sier styreleder for Kulturminnefondet, Hanne Jakhelln.  

Det største sjøhuset er fra 1916 og det lille sjøhuset er ca. 50 år eldre. Bryggen med de to sjøhusene ligger i Røssøyvågen som er et gammelt fiskevær som ligger på Gossen i Aukra kommune.

Reddes: Sjøhus i Røssøyvågen reddes med midler fra Kulturminnefondet

Yrende fiskeliv med sjøhus, fiskemottak, saltesjåer og trankokeri 

Røabukta var en av de beste sildebuktende på Gossen med et yrende fiskeliv med sjøhus, fiskemottak, saltesjåer og trankokerier. Utover 1900-tallet ble Røssøyvågen et tettsted med fiskeværbebyggelse og rorbuer for fiskere som en god havn for fiskere. De to sjøbuene er helt autentiske og står med alle originale bygningsdeler fra byggeår. Det største sjøhuset er kombinert som bolig, skips- og landhandel og til fiskemottak opp gjennom årene. Etter krigen la rutebåten «Legona» til her. Sjøhuset har stått ubebodd siden 2015 og er en del av et unikt kystkulturmiljø, hvor landhandelen er intakt med varelager og utstyr fra oppstartsårene.

 

Store skader 

Bryggen ligger vendt mot nordøst og har fått store skader på bærende steinkonstruksjon under sjølinjen etter flere orkaner, noe som har ført til en ustabil steinmur under bryggen med flere utglidninger og som er i ferd med å gli videre ut i sjøen. Sjøbuene som står oppå bryggen har store setningsskader etter utglidningene og med brudd i mur- og trekonstruksjon på ytre del av sjøhusene, og står i fare for å kollapse.

Tiltakene bidrar til å redde to av få gjenværende kulturminner i Røabukta som er en viktig del av et helhetlig fiskeværmiljø. Begge sjøhusene er unike med sin historiske lesbarhet med alle sine originale materialer og forteller om historien fra tiden med det rike sildefiske. Kulturminnefondet har gleden av å tildele inntil kr 1 000 000 til reparasjon av bryggen under vannlinjen, sier Hanne Jakhelln.  

Arbeidene utføres med båt, en lekter, gravemaskin og et dykkerlag 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å fjerne 30- 50 cm med leire og harde masser under vannlinjen som ligger under og foran steinmuren, renske ned til fjell i 30 meters lengde foran steinmuren, lage forskaling som tre trappetrinn i 30 meters lengde, gyse fast stålbolter i hele lengden i fast fjell til trappetrinn, feste armering til stålbolter som er festet til fjell i alle tre trappetrinn, støpe tre trappetrinn som vil låse fast eksisterende steinmur på sjøbunnen, fylle inn tykk betong i hulrom bak steinmuren, reparere og stabilisere utglidninger i steinmur og fylle inn nye steiner der hvor steinene har falt helt ut av steinmuren. Arbeidene utføres med båt, en lekter, gravemaskin og et dykkerteam.

Fiskeværet har status som regionalt verneverdig i regional delplan for kulturminner i Møre og Romsdal.