Ukategorisert

Sjøbu på Bamble får støtte av Kulturminnefondet

 Sjøbua ble satt opp ca. 1933 av kjøpmann Hans Jack Hansen i Langesund i Nedre Telemark. Sjøbua brukes i dag til ulike uformelle sosiale sammenkomster samt til organiserte arrangement med frivillige organisasjoner som musikkorps. 

Nå eies bua av Knut Halfdan Svendsen som ønsker å gjøre grep for å bevare sjøbua. Til dette har han fått tilsagn om tilskudd på inntil kroner 250 000 som blant annet skal gå til rehabilitering av yttervegg med utskifting fra blikkplater til panel og omlegging av taket fra plater til takstein.  

Når sjøbua settes i stand sjøbua vil det komme allmenheten til gode og den aktive bruken av kulturminnet kan fortsette, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet om bua som nå brukes til ulike sosiale samlinger.  

Noen år etter sjøbua ble det etablert Skipshandel på eiendommen nedenfor kolonialforretningen i sundet. Etter hvert ble det også opparbeidet en brygge og nevnte Sjøbu for å kunne tilby drivstoff og skipsutstyr til nærings- og fritidsbåter. På brygga ble det solgt drivstoff fram til begynnelsen av 1980- tallet. Kolonialforretningen ble drevet en del år til, fram til begynnelsen av 90-tallet.  

Sjøbua ligger helt ned mot sundet i Langesund i et bryggemiljø med mange sjøboder som ligger etter hverandre mellom den gamle Dampskipsbrygga inne i byen og Moloen lengre ute. Brygga fra bensinstasjons- og skipshandelstida går rett ut mot sundet fra fronten av sjøbua og er i hovedsak lik den opprinnelige brygga. Ytterst på brygga er det en mindre sjøbu fra samme tid.