Ukategorisert

Sjøbod i Langesund får offentlig tilskudd på en halv million – skal fylles med kultur

Sjøbod i Langesund får offentlig tilskudd på en halv million – skal fylles med kultur

Familiebedriften Barfod Gårdsdrift skal sette i stand sjøboden for å bevare den inn i fremtida og fylle den med kultur. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på en halv million til arbeidet med å bevare kulturminnet.  

Sjøboden er et viktig kulturminne for området på Barfod som er en stor del av kystsamfunnet i Langesund med sitt unike kystmiljø og historie, sier Tine Sundtoft styreleder for Kulturminnefondet. 

 

Skal fremme kystkulturen 

Bygningen er tenk benyttet til å fremme kystkulturen, og som en lokal attraksjon i umiddelbar nærhet til kyststien langs sjøen. Sjøboden skal etter istandsetting få en ny bruk som lokaler for kunst- og kulturformidling, med en liten kunstnerbolig for gjesteopphold og et flerbruksrom som kan benyttes til kunst- og kulturformidling, kunstproduksjon, seminarer, workshops, galleri og sosiale og kulturelle arrangementer.  

Når kulturminner settes i stand og samtidig få en ny aktiv bruk, vil også nye verdier skapes, sier Sundtoft.  

Bredt kulturmiljø 

I tillegg til sjøboden, består området på Barfod av flere kulturminner med historisk tilknytning til havet. Tomta strekker seg over et område med skog og gamle jorder i sør-vest, til havet og marinaområdet i nord-øst. De fleste av byggene på tomta er av historisk karakter, derav hovedhuset og tidligere skipsrederi i sveitserstil Barfod Gård (1881), et bryggerhus og et fengsel for bedrukne sjøfolk (ca 1650), sjøbua i tømmerlaft (1800-tallet) og en båthall/verksted (1919). 

 

Tilskuddet skal gå til 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal gå til oppjekking av bygningen, refundamentering og ny tørrsteinmur, nye bunnstokker, utskifting av råteskadd tømmer, ny gulvkonstruksjon i betong og ny kledning.