Ukategorisert

Setter i stand “det hvite huset” på Idse

200 000 kulturminnekroner til det hvite husetIdse 

Det hvite huset på Idse, også kald «kongehuset» ble antatt reist ca. 1756, av den 36-årige Sveinung Mikkelson Idse sammen med sin kone Kirsti Sveinundsdotter. Huset har i generasjoner vært ett forsamlingshus for kvekermiljøet, lokalt i fjordene og for reisende fra Amerika. Huset er nå det siste gjenstående huset fra klyngetunet på Idse, og dagens eiere ønsker å bevare kulturminnet med støtte fra Kulturminnefondet.  

Huset består i dag av en del i laftet tømmer, en del i grovt bindingsverk og ett lite tilbygg i lett bindingsverk. Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal blant annet gå til å reparere taket.  

Når huset er satt i stand har eierne Trygve Høie og Marie Kamp Høie ønske om å kunne selge både egg, grønnsaker, frukt og grisekjøtt. Videre er planen å ha ett lite snekkerverksted på låven.  

Det er veldig positivt at eiere gjør grep for å bevare dette kulturminnet. Da blir gamle verdier tatt med videre inn i fremtiden, samtidig som nåtiden får glede av dem, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet.