Aktuelt

Ukategorisert

Seminar på Røros

Leighbua på Røros, låven. (Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet)

Seminaret starter i låven tilhørende Leighgården på Røros. (Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet)

Mandag 19. november inviterer Røros kommune, Bygningsvernsenteret og Kulturminnefondet til seminaret «Ny bruk av eldre bygninger – Møte mellom nytt og gammelt».

Ny bruk av eldre bygninger medfører en rekke utfordringer. Behov for blant annet vindtetting, isolering og oppvarming gjør at en må finne gode løsninger, som både ivaretar kulturminneverdiene, krav til ny funksjon og som ikke medfører dårlige tekniske løsninger.

Kulturminnefondet har planer om å ta i bruk fjøset i Leighgården til kontorvirksomhet, og prosjektet benyttes her som eksempel.

Tid: Mandag 19. November kl. 11.30 -15.30
Sted: Oppmøte i Leighgården mot Lorentz Lossiusgata. Resterende program avholdes i Hjul og Belg i Kurantgården, Rørosmuseet Bygningsvernsenteret.

Program

11.30-12.00 Omvisning i fjøset i Leightgården ved Kjellmark AS/Kulturminnefondet. Oppmøte i gården mot Lorentz Lossius gata.
12.00-12.15 Vi forflytter oss fra fjøset i Leightgården til møtelokalet Hjul og Belg i Kurantgården.
12.15-12.45 Introduksjon til prosjektet og hvilke løsninger som er valgt, hvorfor og hvordan. Hege Ødegård/Henning Dragmyrhaug, Kjellmark
12.45-13.00 Vernesonen, regulering og lovverk – hva tillater kommunen i slike byggesaker. Magnus Borgos, Byantikvar

13.00-13.15 Pause

13.15-14.15 To byggesystemer, hva er forskjellen og hva er farene ved å blande dem. Trond Eide, Førsteamanuensis NTNU.
14.15-14.30 Pause
14.30-15.30 Debatt, ordstyrer Sophie Noach.

Enkel servering. Påmelding sendes til Sophie Noach innen 13. november 2018.