Aktuelt

Ukategorisert

Se Utviklingsnett her

Røros kirke

Deltakerne på årets første Utviklingsnett fikk blant annet se Bergstadens Ziir i all sin prakt, og høre om det omfattende restaureringsarbeidet der.

Mandag 8. og tirsdag 9. februar ble Riksantikvarens Utviklingsnett arrangert på Røros i samarbeid med Kulturminnefondet.

Temaet var «Håndverksfagene og det framtidige kulturminnearbeidet», og hele konferansen ble sendt live med Fjell-TV som samarbeidspartner. Gikk du glipp av konferansen, kan du se opptakene her.

På det første Utviklingsnett-seminaret i 2016 fikk deltakerne høre nærmere om hvilke utfordringer en står overfor på dette området, da særlig utfordringene i kommunene i møte med eiere, tiltakshavere og bedrifter, men samtidig hvordan utdanningsinstitusjoner, virksomheter og lokalsamfunn aktivt arbeider for å ta vare på viktige håndverksfaglige tradisjoner.

Under ligger opptakene etter hverandre, i programmets rekkefølge.

Presentasjonene til foredragsholderne kan sendes per e-post ved henvendelse til kommunikasjonsrådgiver Linda Cathrine Herud.


Ordfører i Røros, Hans Vintervold åpnet konferansen og ønsket velkommen til Røros.


Direktør i Norsk kulturminnefond, Simen Bjørgen, ønsket velkommen til seminaret.


Harald Ibenholt, seksjonssjef hos Riksantikvaren, «Håndverkskompetanse på kulturminnefeltet».


Einar Engen, kontorsjef hos Norsk kulturminnefond, «Betydningen av håndverksfagene for Kulturminnefondet».


Torhild Aarbergsbotten, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av energi- og miljøkomiteen.


Sverre Sørumgård, daglig leder i Stokk & Stein, «Stokk & Stein – næringsaktør og kompetanseformidler i nærmiljøet».


Ingrid Blessom, eier av Nordigard Blessom i Vågå, «Frå rønne til gardshotell med særpreg».


Kjell Marius Mathisen, fylkeskonservator i Oppland fylkeskommune, og Arne Julsrud Berg, direktør på Mjøsmuseet, «Samarbeid mellom kulturminneforvaltningen og museene om bygningsvern».


«Kommune-Norges kompetansebehov – i møte med tiltakshavere og håndverkere», Robert Øfsti, byantikvar/kommuneantikvar i Steinkjer kommune, Per-Willy Færgestad, daglig leder i Riktig Restaurering Akershus.


Marianne Westbye fra Utdanningsdirektoratet.


Karl Holden, lærer ved Fagskolen Innlandet og Kolbjørn Vegar Os fra Bygningsvernsenterer på Røros, «Fagskoleutdanning innen bygningsvern. Erfaringer fra Fagskolen Innlandet og tanker fremover».


Aadne Sollid, kulturvernleder i Aust-Agder fylkeskommune og tidligere rektor ved Sam Eyde videregående skole, «Hender som kan».


Sigrid Solheim Murud, daglig leder for nettstedet Bygg og Bevar.


Jørgen Leegaard, direktør Kompetansepolitikk, utdanning og rekruttering i Byggenæringens Landsforening, «Det offentlige som den beste bestiller».