Ukategorisert

Boligen i verdensarv-området Rjukan får 1,1 million fra Kulturminnefondet

Det karakteristiske kulturminnet har høy historisk verdi og ligger i verdensarv-området kalt «Tyskerbyen” sentralt i Rjukan. Det er av høy verneverdi, og et særdeles viktig kulturminne.

Skiferstein på taket har glidd ut, og taket lekker. For at kulturminnet fortsatt kan være i bruk som bolig, må taket byttes ut. Styret i Kulturminnefondet vedtar 1,1 million i støtte til arbeidet.

«Tyskerbyen» er preget av stor variasjon i bygningenes utseende, og det er to bygninger i andre bydeler med samme byggeskikk. Bygningen er i relativ nær opprinnelig tilstand, med unntak av innvendige endringer av planløsning samt utskifting til noen husmorvinduer på 1950-tallet.

Kulturminnefondet har gleden av å støtte prosjektet, og istandsettingen bidrar til å bevare bygningens egenart og historie, sier Hanne Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.

 

Dette skal 1 100 000 fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskudd gis til riving av eksisterende tak, nytt undertak med lekter, sløyfer og papp, skiferlegging med supplering av ny skifer, nye mønebeslag, nye gradrenner, nye pipebeslag, ny båndtekking på inngangspartier, nye snøfangere, rehabilitering av to takvinduer, nye takrenner og nedløp.