Ukategorisert

Rekordmange søknader til Kulturminnefondet

Det er uvanlig stor aktivitet hos Kulturminnefondet nå på starten av året.
Søknadsmengden er fordoblet, noe som viser at interessen for å ta vare på kulturminner er stor over hele landet.

– Det har vært voksende søknadsmengde i mange år, men interessen hittil i 2021 slår alle tidligere rekorder, sier direktør Simen Bjørgen i Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet anbefaler alle som vil sette i stand et kulturmiljø å søke om støtte.

Kulturminnefondets økonomiske ramme bevilget over statsbudsjettet har vokst fra ca. 55 millioner i 2013 til 119 millioner i 2021.
Det forventes at søknadsveksten i 2021 vil fortsette, og midlene er nok til å dekke rundt 25 prosent av etterspørselen.
Bjørgen forteller at det kommer inn mange gode søknader, noe som gjør det til en stor utfordring for styret i Kulturminnefondet å bestemme hvilke prosjekter som skal få støtte.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning direkte underlagt Klima-og miljødepartementet.

– Det er leit om noen søkere vil bli skuffet når de får avslag, men søknadsmengden viser den store interessen som finnes for å sette i stand historiske bygg, både på bygda og i byene. De økonomiske rammene til Kulturminnefondet er og blir den største utfordringen, sier Bjørgen.

Kulturminnefondets økonomiske ramme ble redusert med 10 millioner kroner som følge av statsbudsjettet for 2021. Samtidig har søknadsmengden aldri vært større, og interessen for å ta vare på kulturminner er høyere enn noen gang tidligere.

Kvaliteten på søknadene til Kulturminnefondet er god.

Simen Bjørgen. Norsk Kulturminnefond. Foto: Tom Gustavsen, 2016

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. (Foto: Tom Gustavsen)

– Våre brukerundersøkelser viser at 80 prosent som har fått støtte fra Kulturminnefondet sier at støtten har vært helt avgjørende for at de har gått i gang med sine prosjekter, i stedet for å la kulturminnet fortsatt forfalle, sier Bjørgen.

Kulturminnefondet har støttet over 6.000 prosjekter fra Nordkapp til Lindesnes i løpet av de 17 årene som lavterskelordningen har eksistert.

Saken fortsetter under bildet.

Tre prosjekter som har fått støtte i 2021:

Rolstad gård, Fenstad Nes kommune i Viken

Rolstad gard på Fenstad i Nes kommune

Støtte til hovedbygningen som er tatt i bruk både til bolig- og til næringsvirksomhet. Det arrangeres kurs og konferanser, drives utleie i forbindelse med overnatting samt at deler av hovedbygningen leies ut som et større selskapslokale.

M/K Folkvang

Har vært fiskefartøy fra 1911 til 1976 og er vernet av Riksantikvaren. M/K Folkvang har deltatt på fiske i Lofoten, Finnmark, og på linefiske ved Bjørnøya. I tillegg var den hjelpefartøy på storsildfiske på Vestlandet. Astafjord kystlag hentet Folkvang på bunnen ved Sjursøya i Oslo i 1992 og fraktet den hjem til Grovfjord for restaurering.

Lilleklev, Hegra i Stjørdal kommune

Fjøs på Lilleklev, Hegra, Stjørdal

Fjøset er del av en tidligere husmannsplass i et tun fra 1800-tallet. Dagens eiere overtok eiendommen i 2019 og har satt i gang sikringstiltak på alle bygningene. Eierne ønsker i framtiden og benytte østre halvdel av fjøset til hestestall og ha høner og geit i den vestre halvdelen.

 

Foto: Privat fra søknaden til Kulturminnefondet