Aktuelt

Ukategorisert

Redder særegen kystkultur

Redder særegen kystkultur

Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på kroner 700 000 til arbeidet med å redde Bjellandparken, en av de største og eldste gjenværende hummerparkene i Norge. Hummerparken ble bygget i 1902, og ligger i Kvitsøy kommune.

Eier av hummerparken, Ole Christian Meldahl foto: Line Lyngstad

“Kulturminnet er svært verdifullt og forteller om kystkultur og sjøindustri med utnyttelse av ressursene i havet.”, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.

Simen Bjørgen, Ole Christian Meldahl og ordfører Kvitsøy Stian Giil Bjørsvik

Bjellandparken var i drift frem til 1950- tallet med plass til 35 000 hummer, hvor hummeren i hovedsak ble eksportert til kontinentet. Kulturminnet er svært verdifullt og ligger i et KULA-området på Kvitsøy, og anlegget har høy regional og nasjonal verdi.

Levende kystkultur

Eier Ole Christian Meldahl har et ønske om å bevare stedet for så å kunne ha en ny aktiv bruk av parken, men skadeomfanget er stort og mye arbeid må gjøres. Den første fasen av arbeidet er å reparere tak og takkonstruksjon. Det er disse tiltakene tilsagnet fra Kulturminnefondet skal støtte.

Meldahl er åpen for mange varianter for fremtidig bruk av parken som “levende kystkultur”, denne bruken utredes gjennom en mulighetsstudie i samarbeid med Kvitsøy kommune med ulike opplevelser av livet under vann, som fra en flåte inne i hummerparken.