Tyrigrava

«Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid» tildeles utvalgte prosjekter som utmerker seg med god gjennomføring, hvor eieren tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet. Plaketten tildeles kun et fåtall prosjekter per år. Kulturminnefondets styre avgjør hvilke prosjekter som skal motta plaketten ut fra følgende kriterier:

Tiltaket på kulturminnet er gjennomført i overenstemmelse med Kulturminnefondets vilkår gitt ved tildeling av midler.
Prosjektet har et formidlingspotensiale med overføringsverdi for andre
Kulturminnet er allment tilgjengelig og har samfunnsmessig verdi
Prosjektet bidrar til bærekraftig bevaring gjennom aktiv bruk, gjenbruk eller er et eksempel på sirkulær-økonomi

Tyrigrava ble tildelt plaketten i 2021.

Sted

Gamle Mossevei, Oppegård kommune

Verdiskaping

Båt og fartøy

Stedet for de motorfrelste

I flere tiår har motorfrelste valfartet til Tyrigrava for å møte likesinnede. 8. juni i år var det stor åpningsfest for nye Tyrigrava, med påfølgende markeringer 27 – 29. juni. Det er full aktivitet uka igjennom og planene for stedet er mange og kreative.

Tekst: Terje Hansteen                  Foto: Terje Hansteen/Tyrigrava/Kulturminnefondet

Åse Klevland stod for den offisielle åpningen. Foto: Tyrigrava

-På åpningsdagen 8. juni merket vi tydelig at det er mange som ønsker å bruke stedet. Vi ser for oss at både motorfolk, klubber, næringslivet og private vil bruke Tyrigrava, forteller en svært entusiastisk generalsekretær i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Børre Skiaker. Det er KNA og NVK (Norsk Veteranvogn Klubb) som i dag eier Tyrigrava og som driver stedet.

Mange vil leie

Det er mange mennesker på det sentrale Østlandet som har et langt og nært forhold til Tyrigrava utenfor Kolbotn. På mandagene kommer de eldste veteranbilene kjørende, på tirsdager er det amcarfolket sin tur og på onsdager er det klart for motorsykkeltreff.  Og på torsdagene er det europeiske og japanske biler som samles. Rundt tusen mennesker er innom hver uke.

Det er disse fire i Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) som styrer Tyrigrava, med god støtte fra Norsk Veteranvogn Klubb (NVK). Fra v. Andreas Holsvik, Katrine Knutsen, Tone Nesheim Tonerud og Børre Skiaker.

-Vi har for eksempel en dame i 70 – årene som har kommet kjørende hit i flere tiår. Noen restaurerer og bygger opp biler og motorsykler, andre er mer opptatt av design. Mange ønsker nå også å leie plass hos oss. Det er klubber som vil ha eksklusive klubbtreff, årsmøter og lignende. Flere filmteam har vært her, tre Børning- filmer har blant annet blitt spilt inn her. Framover ser vi også for oss utleie av lokaler til konfirmasjoner og næringslivet, sier Skiaker som poengterer at det ikke handler om å tjene store penger på utleie, men om å få til en kostnadsdekning.

Skysstasjon

-Opprinnelig var Tyrigrava en skysstasjon og her gikk også hovedfartsåra inn til Christiania. Landets første døgnåpne veikro lå her, pluss en kiosk og en campingplass. På baksida kunne man bowle, og det var overnattingsmuligheter her. Helt siden 30 – årene har Tyrigrava hatt stor betydning for alle som ferdes både på fire og to hjul på langs Gamle Mossevei, beretter Skiaker. I 2012 kjøpte tidligere Oppegård kommune stedet og leide ut bygget til et kunstnerfellesskap. Fire år senere kjøpte KNA og NVK Tyrigrava, og de satte straks i gang med oppussingen.

-Først tok vi en høring blant motorfolket. Skulle vi sette Tyrigrava tilbake til opprinnelig stand? Og alle ville det. Først tok vi fasaden, for vi ville vise omgivelsene at det skjedde noe her. Innvending er huset nå også totalrenovert. Noe av det gamle har vi latt stå, som for eksempel kledninger, gulvet, tak og malerier, slik at det har blitt en kombinasjon av gammelt og nytt. I fjor flyttet vi inn. KNA er i andre etasje, mens NVK holder til nede.

Fikk høythengende utmerkelse

20 millioner har det kostet å sette Tyrigrava i stand. Støtten på en million fra Kulturminnefondet hjalp derfor godt, ifølge Skiaker.

Styremedlem Kjetil Reinskou overrekker Kulturminnefondets nasjonale plakett

-Bidraget fra Kulturminnefondet ble satt veldig pris på, det samme ble Kulturminnefondets nasjonale plakett for godt bevaringsarbeid som vi også fikk. Det var en stor anerkjennelse og noe vi er stolte av.  Motormiljøet er jo heller ikke vant til å bli heiet fram. Vi opplever nå også at lokalmiljøet setter veldig pris på jobben vi har gjort, avslutter Skiaker som i tillegg til de nevnte brukerne også ser for seg at Tyrigrava kan tilby noe til alle syklistene og andre som ferdes i området. Og at historien til Gamle Mossevei blir hentet fram og satt fokus på.