Skåregata 208

Skåregata 208 ble opprinnelig oppført som stall/vognskjul i 1904. Det ble ombygd til forsamlingslokale i 1910, og ble brukt som misjonshus i 101 år, frem til dagens eiere overtok bygget.
Bygningen er oppført i trekonstruksjon som senere er murpusset.
Mot vest ble det bygget på en bolig og kjøkkendel i trekonstruksjon.
Bygningen er registrert i Haugesund kommune under bevaringsverdig fasaderekke/ kvartal.

Sted

Haugesund

Verdiskaping

Verdiskaping

Fra bedehus til kulturhus

Kunstnerparet Pia Noreger og Pål Jackman flyttet til Haugesund å kjøpte et gammelt bedehus. Det har nå en aktiv bruk som bolig, atelier, forsamlingshus, pub,
konsertlokale og kafé.
Skåregata 208 ble opprinnelig oppført som stall/vognskjul i 1904. Det ble ombygd til forsamlingslokale i 1910, og ble brukt som misjonshus i 101 år, frem til dagens eiere overtok bygget.
Huset bar preg av å ha stått mye tomt og vært sparsommelig vedlikeholdt over flere år da vi overtok det i 2011. skrev paret i søknaden til Kulturminnefondet.

Nå, etter at prosjektet er ferdig blir bygget vurdert som kandidat til Haugesund kommune sin høythengende «byggeskikkpris».

Bygningen er i aktiv bruk
I tillegg til å fungere som bolig, er kulturminnet i aktiv bruk som atelier, forsamlingshus, pub, konsertlokale og kafé. Gjennom bruken er derfor kulturminnet offentlig tilgjengelig.
Tilsagn fra Kulturminnefondet
Kulturminnefondet støttet arbeidet med bygget, med et tilsagn på 220 000,-. Tilskuddet gikk til istandsetting og restaurering av murfasaden.