Skageflå

Skageflå ligger 250 meter over Geirangerfjorden og er et godt besøkt kulturmiljø.

Sted

Geiranger

Verdiskaping

Kulturlandskap

Ligger 250 meter over Geirangerfjorden

Skageflå er et godt kjent kulturmiljø som ligger på en fjellhylle i Geirangerfjorden og er et godt eksempel på at kulturminner også kan være turistmål.  

Med sin spektakulære plassering er stedet godt besøkt og fotografert av mennesker fra jorden rundt.  

Skageflå ligger på ei fjellhylle 250 meter over Geirangerfjorden. Gården har vært i bruk siden middelalderen. I 1873 gikk det et stort jordskred over gården, som ødela mye av dyrkajorda. For å få hjelp til oppryddingen, ble gården delt i to bruk. Gården har tradisjonelt vært regnet som en av de rikeste gårdene i Geiranger, ikke minst på grunn av beitemarker i Skagedalen. Gårdene hadde tidligere en av de vanskeligste sjoavegene av alle gårdene i Geirangerfjorden og det er nok hovedgrunnen til at gården i kortere perioder har ligget øde. 

Kongelig sølvbryllup

Skageflå er kanskje den mest kjente og mest besøkte fjellgården langs Geirangerfjorden, etter at kong Harald og dronning Sonja inviterte sine mange kongelige gjester til sølvbryllupsfeiring på denne gården i 1993. Dronninga er også æresmedlem i Storfjordens Venner. De jobber for å verne om kulturminner og levende tradisjoner.  

Foreningen har fått flere tilskudd fra Kulturminnefondet tidligere, og til sammen har de fått 1 230 500 i støtte for å sette i stand stedet.  

Bant de minste ungene i tau

Den spektakulære utsikten til gården krevde sitt. For mens gården med opptil 120 dyr måtte driftes, ble de minste ungene som ikke kunne arbeide sikret med tau.

Barna som gikk på skole måtte være borte i uker i slengen og driftingen av gården var preget av slit.

De siste flyttet fra gården som nå er et kjent kulturminne og turistmål i første halvdel av 1900-tallet.

Om Storfjordens venner

Storfjordens Venner ble siftet 12. juli i 1975, og arbeider for å verne om kulturminne og levende tradisjoner. Interesseområdet for foreiningen er de nedlagde fjord- og fjellgardane omkring Storfjorden på Sunnmøre med fjordarmane Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden, Norddalsfjorden og Tafjorden. På fråflytte fjord- og fjellgardar ved Storfjorden gjenreiser og restaurerer Storfjordens Venner bygningar finansiert ved eigne midlar, dugnad, offentlege og private tilskudd.