MS Stangfjord

Engasjerte medlemmer i veteranbåtlaget MS Stangfjord har satt båten i stand til bruk. Arbeidet er støttet av Kulturminnefondet.

Sted

Stongfjorden

Fartøy

Båt og fartøy

MS Stangfjord kom hjem igjen

MS «Stangfjord» er bygd for Stangfjordens Elektrochemiske Fabrikker i Kvinnherad i 1933. Fram til andre verdenskrig ble båten benyttet til alle typer passasjertransport til og fra Stongfjorden og ruter til kommunesenteret Askvoll. Den tyske okkupasjonsmakta tok  båten og brukte den til passasjertransport under navnet «Ingrid». 

Fartøyet har hatt mange eiere på ulike steder, og havnet i Bergen.

I 1995 ble båten kjøpt tilbake av Askvoll kommune for å ta vare på fartøyet som et kulturminne etter aluminiumsindustrien i Stongfjorden. Fram til 2008 sto fartøyet under tak til det ble samlet inn penger for å starte restaureringen av fartøyet. Da ble fartøyet flyttet til Hardanger Fartøyvernsenter og restaureringen startet opp fra 2009. 

 

Ville ha den hjem

Askvoll kommune ønsket etter hvert å starte opp en egen driftsorganisasjon for fartøyet med vedtekter som skulle ivareta fartøyet som et kulturminne og historisk fartøy.

I 2012 tok «Veteranbåtlaget MS Stangfjord» over eierskapet og ansvaret for videre restaurering, med et ønske om å få båten hjem.

Etter flere år med arbeid, ble MS Stangfjord ønsket velkommen hjem med en ny havn.

Mange hadde møtt opp for å se MS Stangfjord komme hjem og legge til i sin nye havn.

Vi har mange å takke!

Leder i veteranbåtlaget MS Stangfjord Atle Vie takket støttespillere i kommune, fylkeskommune og stat. I tillegg til de rekke andre bidragsyterne.

Kulturminnefondet har gitt tilskudd til arbeidet med fartøyet, som nå er i bruk igjen.

Det var fantastisk å se Stangfjord komme inn i fjorden mot den nye havnen

Atle Vie skuer etter Ms Stangfjord som kom hjem.