Storholmen handelssted

Storholmen handelssted har fått tilsagn på 750.000 kroner fra Kulturminnefondet til det gamle handelshuset med butikk og bakeri i første etasje, og boenhet i andre. Det står i dag ubrukt og skal etter istandsetting tas i bruk som butikk, bakeri, selskapslokale og utleieleilighet.

Bygningen inngår i et handelssted med flere bygninger, som til sammen utgjør et godt bevart og særpreget kulturmiljø.

Sted

Sande, Møre og Romsdal

Kystkultur

Kystkultur

Bolig, bakeri og butikk på Storholmen

Jeanette Marie K. Hansen og Pascal Bolwijn har tatt på seg et livsprosjekt: Å sette i stand Storholmen gamle handelssted i Sande, Møre og Romsdal. Nå får de økonomisk drahjelp fra Kulturminnefondet til å sette i stand forretningslokalet fra 1905.

Av: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Jeanette og Pascal kjøpte Storholmen i 2020 med mål om å drive utleievirksomhet.

Solen glitret i vannet da vi kom seilende inn mot øya. Der lå de gamle, vakre husene. Vi ble helt satt ut – det var så vakkert. Jeg tenkte: «Herregud, kan vi virkelig kjøpe alt dette?»

Sitat fra Jeanette i artikkel hos Aller, Vi.no

Paret flyttet dit selv, leier ut feriehusene til turister, og legger ned mye tid og ressurser i å få aktivitet på Storholmen igjen.

Storholmen handelssted i Sande med eierne Jeanette Marie K. Hansen og Pascal Bolwijn. Foto: Siv-Elin Nærø.

Bolig, butikk og bakeri

Forretningslokalet inngår i et handelssted med flere bygninger, som til sammen utgjør et godt bevart og særpreget kulturmiljø. Huset er et gammelt handelshus med butikk og bakeri i første etasje, og boenhet i andre. Det står i dag ubrukt og skal etter istandsetting tas i bruk som butikk, bakeri, selskapslokale og utleieleilighet. 

Storholmen handelssted er et svært verdifullt kulturminne

– Tiltakene på bygningen bidrar til vern gjennom aktiv bruk og til aktivitet som kommer allmenheten til gode. Storholmen handelssted er et svært verdifullt kulturminne, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. 

Storholmen handelssted. Foto: Jeanette Marie K Hansen

Tilskuddet fra Kulturminnefondet kommer godt med når eierne blant annet skal sette i stand gulvet i første etasje, skifte ut råteskadd panel og tak, lage kopier av rosetter og listverk, og restaurere steinovn, trapp og butikken med hyller og disk. Så lite materialer som mulig skal skiftes ut, og ved istandsettingen skal det brukes materialer, dimensjoner og håndverksteknikker som opprinnelig ble brukt. På den måten blir det tradisjonelle håndverket holdt i hevd.  

Det er tydelig behov for tiltakene dersom huset skal kunne bli tatt i bruk på nytt. Kulturminnefondet støtter normalt ikke istandsetting av løsøre som hyller og disk, men gjør et unntak i denne saken da hyller og disk er viktige deler av kulturmiljøet og delvis fastmontert, slik at de uansett må flyttes og demonteres i forbindelse med de andre tiltakene. 

Les også: