Spjelkavikbua, Apotekergata 7 i Ålesund

Spjelkavika sameie fikk 430.000 kroner i tilsagn fra Kulturminnefondet til å reparere en upusset tegnsteinsfasade ut mot sundet i Ålesund sentrum. 

Arbeidet sikrer den verdifulle bygningen som er en viktig del av et helhetlig bymiljø på en god måte. 

Sted

Ålesund, Møre og Romsdal

Verdiskaping

Verdiskaping

Tilbakeførte Brosundets særpreg

Det velkjente og mye fotograferte Brosundet i Ålesund sentrum fremstår igjen i all sin prakt, med fasaden på Spjelkavikbua tilbake i sitt opprinnelige uttrykk.  

Av: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Spjelkavikbua i jugendbyen Ålesund oktober 2021. Foto: Jan-Ove Rust

Spjelkavikbua i Apotekergata er et blikkfang av en bygård i jugendbyen. Oppstandelsen var derfor stor da bygget tidlig i restaureringen fikk en annen farge:  

Panikken bredte seg i kommunen og blant byens befolkning da fasaden ble grunnet med hvitfarge. 

Eierne fikk til og med et strengt brev fra kommunen med beskjed om å redegjøre for rehabiliteringen. Men kritikken stilnet etter en 35-siders dokumentasjon på arbeidet.  

– Nå er Brosundet seg selv igjen og alle er fornøyde, oppsummerer styreleder og arkitekt Kjell Oscar Pettersen.  

Han og kona Kari Asker viser frem fasaden underveis i prosessen, der stillas og innkledning har gjort det mulig å stå tørt og arbeide selv om fasaden går ned i Brosundet. Spjelkavikbua er opprinnelig et pakkhus fra 1904 som er ombygd til leiligheter i fem etasjer og med næringsvirksomhet ut mot gaten i første etasje.  

Kjell Oscar Pettersen og Kari Asker på stillaset av Spjelkavikbua, med Brosundet rett utenfor. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Bygningen var i generelt god stand, men siden ut mot sjøen hadde puss- og malingsskader forårsaket av sjøsprøyt og saltvann. Beliggenheten har gjort denne siden av bygget vanskelig å vedlikeholde. Boligsameiet søkte Kulturminnefondet om støtte til arbeidet, og fikk tilsagn på 430.000 kroner. 

– Istandsettingen bidrar til verdiskaping i et bygg med leiligheter og næringsvirksomhet, og som er en del av et helhetlig bymiljø, sier Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet.  

Prosjektet hadde en total kostnadsramme på 1,6 millioner. Sameiet fikk i tillegg 150.000 kroner fra fylkeskommunen. 

– Det sier mye om bevaringsverdien. Vi satte veldig stor pris på å få tilskudd fra Kulturminnefondet, sier Pettersen.

Spjelkavikbua innpakket i stillas høsten 2021. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Historien om Spjelkavikbua:  

  • Apotekergata 7 er et av fem originale pakkhus langs Brosundet fra gjenoppbyggingen etter bybrannen i 1904. 
  • Det ble opprinnelig bygget til fisketilvirkning av Peter Spjelkavik. 
  • På begynnelsen av 2000-tallet ble det vanskelig å opprettholde lønnsom næringsdrift i bygget, og bygningen ble derfor solgt og ombygd til boliger som ble ferdigstilt i 2007-2008. 
  • Fram til 2005 sto fasaden mot sundet som en upusset murvegg der teglen var synlig gjennom malingen.  
  • Spjelkavikbua er den eneste av de fem opprinnelige pakkhusene som har upusset fasade mot sundet. 
  • Bygget er malt i en terracotta-farge, og det var kunstner Terje Fagermo som valgte fargen, med begrunnelse i at den ligner mest mulig på tegl.  

Logoen følger fortsatt Spjelkavikbua. Kjell Oscar Pettersen og Kari Asker bor og arbeider i bygget. Foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet